ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Kniha nepríjemnej pravdy

Kniha nepríjemnej pravdy

Kniha nepríjemnej pravdy

Bývalý americký viceprezident Al Gore pripravuje knihu, ktorá bude pokračovaním filmu Nepríjemná pravda (Aninconvenient truth). Jej názov má byť The Path to Survival a vyjde ako paperback 22. apríla 2008 na Svetový deň Zeme.


Okrem pokračovania v téme spracovanej v dokumente Aninconvenient truth bude v knihe ponúknutý návod na to, ako lepšie chrániť životné prostredie. Tak ako naznačil spomínaný film, treba prepojiť ekologické a ekonomické záujmy. Kniha má prezentovať ako sa dá životné prostredie chrániť a zároveň sa dajú vytvárať nové pracovné miesta.

Gore chce, aby jeho dielo inšpirovalo budúce generácie. Vo vyhlásení vydavateľstva sa o tomto súbornom diele píše - "Časť tvorí vedecký manuál, v ďalšej časti autor odhaľuje súvislosti a napokon predstavuje svoj pohľad na novú planétu."

- redakcia -
18.09.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet