ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Svarog a Svarožic

Svarog a Svarožic

Svarog a Svarožic

Svarog je božstvom nebies či presnejšie nebeského ohňa (niekde ho nazývali aj nebeským kováčom). Jeho meno pochádza zo „svargas“ => „žiariaca obloha“ alebo „svarati“ => „žiariť“. Slovanské svar, svor, svariti má jednoznačnú spojitosť s ohňom. Indoeurópske "svar" znamená svetlo alebo tiež žiariaca obloha. Iránske "hvar" znamená slnko. Rumunské slovo sfarog znamená prežeravený, suchý. Svarog predstavuje stelesnenie slnečných síl.


Z neho všetko vzniklo. Je tvorcom všetkých vecí a spoločenských zákonov. Pravdepodobne bol bohom, ktorý po stvorení sveta ustúpil do pozadia a zotrval v nečinnosti. Slovanské mýty o Svarogovi hovoria, že sa zaujímal len o nebeské záležitosti. Pozemské zveroval na starosti svojim potomkom. Stanovil základné princípy alebo zákony tohto sveta a ich porušovatelia budú uvrhnutí do ohnivej pece.
Nad dodržiavaním týchto zákonov bdel jeho syn Svarožic - Dažbog. Ten ráno vyráža zo svojho východného paláca na diamantovom voze. Ťahá ho 12 koní vydychujúcich oheň. Na svojej každodennej púti prejde 12 kráľovstiev. Ráno je z neho malý chlapec (Jutrobog), na obed dospelý muž a večer so západom je to už zomierajúci starec. S novým ránom sa Svarožic – Dažbog znovuzrodí.
Meno Svarožic má odvodené od svojho otca podobným spôsobom ako je kráľovič resp. kralevic odvodený od kráľa. Prívlastok Dadžbog je odvodenina od DaždÞ (daj), takže to je akýsi "Dajboh" = darca všetkého dobra. Možno s ním súvisí aj názov jednej srbskej hory "Dajbog".
Uctievali ho všetky tri hlavné slovanské vetvy. Slnečné božstvo bolo uctievané predovšetkým v ročných rytmoch slnovratov a rovnodenností, ktoré mali veľký význam pre roľníkov. Jeho pozemský reprezentant oheň bol považovaný za niečo sväté.

- Šarmi -
22.09.2007

Fotogaléria

Svarog a Svarožic


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet