ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Informatizácia spoločnosti

Informatizácia spoločnosti

Informatizácia spoločnosti

Európska komisia minulý týždeň definitívne odsúhlasila otvorenie štrukturálnych fondov pre informatizáciu spoločnosti na Slovensku. Podľa rozhodnutia komisie zo 17. septembra tohto roku, ktorým schválila Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) na programové obdobie 2007 až 2013, budú môcť slovenské regióny okrem Bratislavy z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj vyčerpať na informatizáciu 993,1 mil. eur.


Štruktúra prioritných oblastí OPIS:
  1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb - 702,3 mil. eur
  2. Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry - 163,5 mil. eur
  3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu - 96,2 mil. eur.
Maximálny podiel spolufinancovania z fondu sa stanovil na 85 %, čo znamená, že pri čerpaní celej schválenej sumy by národný doplatok predstavoval 175,3 mil. eur.
- redakcia -
24.09.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet