ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Iniciatíva Inakosť oceňuje pozitívny prístup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Iniciatíva Inakosť oceňuje pozitívny prístup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Iniciatíva Inakosť oceňuje pozitívny prístup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na základe žiadosti Iniciatívy Inakosť o stretnutie s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sa dňa 24. septembra 2007 uskutočnilo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR stretnutie zástupcov Iniciatívy Inakosť so zástupcami ministerstva - JUDr. Emíliou Kršíkovou, štátnou tajomníčkou a JUDr. Vierou Hanulákovou, riaditeľkou Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Za Iniciatívu Inakosť sa na stretnutí zúčastnili predseda správnej rady Július Kolenič a člen správnej rady Ivo Slávka.


Predmetom stretnutia boli možnosti participácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri odstraňovaní diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v Slovenskej republike. Na rokovaní boli identifikované oblasti, v ktorých môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktívne prispieť k odstraňovaniu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.
Išlo o prvé oficiálne rokovanie hnutia obhajujúceho práva gejov a lesieb s ministerstvom v histórii Slovenskej republiky, ktoré Iniciatíva Inakosť považuje za prelomenie bariéry v tejto oblasti. Zástupcovia Iniciatívy Inakosť v tejto súvislosti oceňujú pozitívny prístup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a jeho pripravenosť participovať na odstraňovaní diskriminácie na základe sexuálnej orientácie.
Na základe stretnutia Iniciatívy Inakosť s podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc., ktoré sa uskutočnilo na jar tohto roku a dnešného stretnutia na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia Iniciatívy Inakosť očakávajú, že v kontexte Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 - na ceste k spravodlivej spoločnosti, sa aj ostatné rezorty rovnako pozitívne a aktívne prihlásia k odstraňovaniu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v Slovenskej republike.

V Bratislave 24. septembra 2007.
- Július Kolenič - predseda správnej rady Iniciatívy Inakosť -
25.09.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet