ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Dotácia na nájomné byty

Dotácia na nájomné byty

Dotácia na nájomné byty

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR priznalo v prvom polroku tohto roka obciam a mestám na obstaranie nájomných bytov 102 dotácií. Suma 495,2 mil. je určená na obstaranie 1 509 nájomných bytov.


Ministerstvo tiež priznalo 176 dotácií v hodnote 238 mil. Sk na odstránenie systémových porúch bytových domov pre 9 772 bytov. Na výstavbu technickej vybavenosti v uvedenom období zároveň rezort priznal 68 dotácií v celkovej sume 64,25 mil. k 1 280 bytom.

- redakcia -
27.09.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet