ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Perun

Perun

Perun

Je to prírodný duch - boh mužskej podstaty, boh ktorý prináša zmenu. Bol neoddeliteľný v hospodárskom živote. Je takisto hromovládny, ako napríklad boh starozákonný, ale aj Zeus. Nie je stelesnením celej božskosti, je len jednou z božích podstát. Úcta k bohovi hromovládcovi je príznačná nielen pre Slovanov, ale aj pre väčšinu Indoeurópanov.


Jeho meno je odvodené od koreňa "per-" (biť, udierať, tĺcť) so zosilujúcou koncovkou "-un", čiže doslova "ten čo bije". V Bulharsku sa dodnes vraví "daždat pere" a naše "prší" bude mať tiež súvislosť s Perunom. O rozšírení perunovho kultu svedčí litovský a pruský Perkunas a lotyšský Perkons, čo je pozostatok z jednoty týchto Baltských národov so Slovanmi.
Je spájaný s hromami a bleskami. Niekedy býva znázorňovaný ako zosobnená mužská postava s bleskami okolo hlavy a sekerou v ruke (obľubená zbraň slovanských bojovníkov). Blesk je považovaný za letiacu ohnivú sekeru alebo šíp. Slovania ho vyzývali pred bojom, aby nimi pretekala blesková ohromná sila. Aj vďaka tejto viere sa náš poľnohospodársky národ dokázal ubrániť proti lúpežníckym dobyvateľom.
Cirkev sa snažila potlačiť Perunov kult tým, že jeho funkcie preniesla na proroka Eliáša a tak vznikol "Ilja gromovnik". Okrem hromu a blesku zosielal dážď, sneh a krupobitie, čo boli pravdepodobne Perunove poveternostné činnosti.
Perun je stelesnením pohyblivej, mužskej podstaty, ktorá je v Oriente známa ako jang. Predstavuje silu vykonávajúcu zmenu. Vyzývaný bol napr. aj pri želaní zmeny počasia (pri potrebe dažďa v období sucha). Ľudia sa na neho obracajú so žiadosťou o ochranu práva a spravodlivosti. Agresivita, bojovnosť a drsnosť Peruna z neho robí nekompromisného sudcu i vymáhača práva.
Vyzývanie sa často konalo pri duboch (už vtedy naši predkovia vedeli o blahodarnom pôsobení dubového porastu na človeka - dnes psychotronici hovoria o kladnom pôsobení na auru). Sila najtvrdšieho stromu hrala určite tiež dôležitú úlohu pri zasvätení Perunovi. Tomuto rastlinnému reprezentantovi sa prinášali obete ako napr. chlieb, mäso (kohúty, sliepky, býky, kravy) a pod.
Perun bol ochrancom hospodárov, ale aj strážcom plodov. Podľa našej mytológie to bol práve on, ktorý trestal tých, čo znevažovali plody (hlavne obilie a chlieb - v ľudovej slovesnosti sa dozvedáme o premenení znevažovačov na skalu: akési znehybnenie, strata možnosti zmeny). Ďalej je známe vyzývanie Perúna ako nositeľa pohlavnej moci - slobodné dievky si uviazali šatku na Perúnovo drevo (drevo zo stromu, do ktorého udrel blesk) a žiadali o muža.
Perunovi je zasvätený štvrtok, ktorý sa nazýval perendan prípadne v polabskoslovanskej oblasti Peründan.
- Šarmi -
29.09.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet