ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, bude dňa 9. 10. 2007 prerušená dodávka elektrickej energie.

- Stará Turá -


Bez dodávky elektrickej energie bude nasledovná časť:

V čase od 8.00 hod. do 14.30 hod. lokalita Chaty Dubník

SRSS Sever Trenčín
ZSE, a.s. Čulenova 6, Bratislava
- Newsletter www.staratura.sk -
04.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet