ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Zaltys

Zaltys

Zaltys

Slovanská mytológia takto nazýva veľkého hada skrúteného v podsvetí pri koreňoch svetového stromu. Je nepriateľom slnečných síl. Naši predkovia si predstavovali jeho protipól ako Peruna-Dažboga. Ten je akýmsi zjednotením Svarožiča-Dažboga a Perúna. Dennodenne putuje oblohou a zo svojho vozu metá blesky po Zaltysovi.


Zaltys predstavuje silné sily astrálu – najmä zemskej astrality. Jeho vplyv pociťuje človek vtedy, ak chce dosiahnuť zušlachtenie. Veľký had sa okolo nás ovíja, keď sa duchovne rozvíjame. Je to sila, ktorú treba prekonávať vždy (najmä) pri duchovnom raste. Kultivácia svojho vnútra je v slovanskom svetonázore chápaná ako preslnenie.
Zaltys chráni nižšie sily astrality pred zušľachtením slnečnými bohmi. Slovania ho nechápali jednostranne ako zlého démona. Bol jednoducho súčasťou akéhokoľvek vývoja. Ak sa ho človeku podarí skrotiť, teda získať schopnosť využívať tieto na prvý pohľad brzdiace sily, Zaltys sa stane jeho mocným služobníkom. Naši predkovia uctievali veľkého hada ako posvätnú silu, ktorá v osobnom vývoji dokáže významne popohnať, ale zároveň pohltí tých, ktorí ju nepochopia.

- Šarmi -
06.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet