ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Veles

Veles

Veles

Boh dobytka a ochranca majetku a blahobytu. Uctievali ho oddávna pravdepodobne všetci Slovania aj keď nie vždy pod rovnakým menom. Podľa jednej legendy to bol práve Veles, ktorý zasvätil ženu do tajomstiev mágie a čarodejníctva.


Etymológia jeho mena podľa "volstÞ, voldyka, velijÞ" naznačuje vzťah k vlastníctvu. S jeho menom snáď súvisí aj názov súhvezdia Plejád u východných a južných Slovanov: rusky Volosyni, bulharsky Vlascite, srbochorvátsky Vlašici. V Macedónskom folklóre sa vyskytuje víla menom Vela.
O starobylosti predstavy Velesa svedčí aj litovský výraz "véles" pre duše mrtvých, popr. boha podsvetia. Nie je vylúčené, že slovanský Veles bol pôvodne vládcom mŕtvych a po rozpade baltoslovanskej jednoty mohlo dôjsť k významovej transformácii.
Po prijatí kresťanstva zdieľal Veles s ostatnými pohanskými bohmi trúchlivý osud degradácie v démona, čerta. Snáď tomu napomohli jeho atribúty - dobytčie rohy a poprípade aj falické symboly. Funkciu ochrancu stád potom prevzal svätý Blažej (Blasios), ktorý sa číta bulharsky Vlas a rusky Vlasij.
Veles je bohom hojnosti, lesa, obchodu, pastierov, básnikov a potulných spevákov. Zároveň ide o pána podsvetia často spájaného s mágiou. Rovnako ako Zaltys je aj veľkým nepriateľom Peruna. V období stavania idolov nemohla byť socha Velesa a Peruna pri sebe. Tieto dve opozičné sily sa neuctievajú spolu.

- Šarmi -
13.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet