ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Startfest Stará Turá

Startfest Stará Turá

Startfest Stará Turá

Spoločenstvo zázrak vás srdečne pozýva na 1. ročník ekumenického gospelového festivalu Startfest. Festival sa koná dňa 20. októbra (tj. v sobotu) v kultúrnom dome na Kujanovci v Starej Turej. Začína sa sobotu o 10:00 ekumenickým programom.

„ a on všetko zanechal, vstal a nasledoval ho.“ Lk 5, 28


Program:

8:00 až 9:00 - Mládežnícka svätá omša v rímsko-katolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie (hlavný celebrant: Vdp. Vladimír Šimúnek) – NIELEN PRE KATOLÍKOV, VSTUP VOĽNÝ PRE KAŽDÉHO
9:00 až 10:00 - presun do KD KUJANOVEC
10:00 až 10:15 - Oficiálny začiatok festivalu - privítanie, oboznámenie o akcii, úvodné slovo
10:15 až 10:45 - Ekumenické modlitby mladých
10:45 až 11:30 - predkapelka... Krajné
11:30 až  13:30 - Prednáška  "Pošlite mi do cesty niekoho, koho budem ľúbiť" - o. Pavol Hudák (UPC Košice)
13:30 až 14:45 - Obedná prestávka
13:45 až 14:45 - koncert – Eliáš
14:45 až 15:45 - 1. workshop – tématický & 2. workshop: žonglovanie
15:45 až 16:45 - koncert – Christallinus
17:00 až 18:00 - koncert - 2 Ako 1
18:00 až 19:00 - 2. prednáška
19:00 až 20:00 - koncert - Trinity group
20:30 až 21:30 - koncert - Heaven´s Shore – Unplugged
21:30 až 22:00 - Záver festivalu
- www.startfest.szm.sk -
15.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet