ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Rod

Rod

Rod

Tento boh symbolizuje úctu k svojmu rodu, rodine. Uctievanie predkov nespočíva len v uctievaní duší, ale aj v ctení si učenia a iných duchovných hodnôt. Pre Slovanov je charakteristické uctievanie generácií predkov bez obmedzenia sa na: "cti otca svojho a matku svoju" ako u kresťanov, ale celkom prirodzene je rozšírené i na ujov, tety, babky, dedkov, prababky ...


Jeho meno sa odvodzuje od slova „ráda“ tj. strážca (prahu). Spája sa so zrodom. Dodnes sa nám Rod ozýva v slovách príroda, úroda, pôrod, rodina, národ atď. Je uctievaný v období zimného Slnovratu (keď sa v podstate rodí nový rok), ale aj na pohreboch, čo dokazuje vieru v znovuzrodenie. Niektoré mýty hovoria, že človeka stvoril práve Rod. Vraj hádže na zem hrudy hliny, s ktorých sa rodia deti. Vyjadrujú to aj ruské legendy – podľa nich je ľudské telo zo zeme, kosti z kameňov, krv z mora, oči zo slnka, vlasy z trávy, rozum z oblakov, myseľ z rýchlosti anjelov a duša z vetra a ducha božieho.
Rod súvisí so živlom zeme, teda nesie v sebe národné a iné "zemité" hodnoty. Toto božstvo nie je dôvodom k neznášanlivosti - všetci sme predsa jedného rodu. Jedným z jeho najdôležitejších posolstiev je (v súčasnosti veľmi aktuálne) to, že národné a prírodné tvoria jednotu a kto to nepochopí, speje do záhuby.
O podobe Roda toho veľa nevieme. Počas Vianoc je vyobrazovaný ako starec (starý rok) a ako dieťa (nový rok). Bol patrónom sviatkov či osláv zrodu a sexuality. Často sa pri jeho vyzývaní používal penis ako symbol plodnosti.

- Šarmi -
20.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet