ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Mesto Stará Turá

Mesto Stará Turá

Mesto Stará Turá

Na Prameni som objavil informáciu, že "Stará Turá sa písomne spomína už v roku 1216 ako príslušenstvo hradu Čachtice". Okrem dosť "nešťastnej" formulácie, by som sa chcel spýtať z akého zdroja ste tento údaj (rok) čerpali? Mesto Stará Turá vo svojej histórii totiž uvádza rok 1392 ako rok prvej písomnej zmienky. Ak máte záujem, zasielam vám stručnú, ale ucelenú charakteristiku mesta Stará Turá pre výmenu "História Starej Turej" na vašich stránkach.


Mesto Stará Turá

Desaťtisícové mestečko Stará Turá  so svojimi rozsiahlymi kopanicami leží na svahoch pod hrebeňom Bielych Karpát s panorámou ich najvyššieho vrchu Veľkej Javoriny (970 m).  Štatút mesta získala v roku 1964, prvýkrát sa však spomína  už v roku 1392 ako súčasť panstva  známeho hradu Čachtice. Privilégiá kráľa Mateja I. (v r. 1467) a kráľa  Leopolda I. (v r. 1669)  podporili  jej rozvoj, staroturania boli v minulosti výborní remeselníci a šikovní obchodníci, najmä s drevenými výrobkami, topeným maslom a plátnom. V minulosti mala papiereň i pivovar, staroturianski obchodníci boli zakladatelia výrobní bryndze v Detve a okolí.
Veľa významných osobností a udalostí je spojených s týmto mestom. Nájdete tu stopy Ľudovíta Štúra i Jozefa Miloslava Hurbana. Pôsobili tu národovci Augustín Roy, Ján Zimmerman a Andrej Pulman.  Za  počiatky charity   možno označiť starostlivosť sestier Márie a Kristíny Royových o siroty , opustených ,chorých a  starých ľudí, nábožné literárne dielo Kristíny sa stalo prekladmi do vyše troch desiatok jazykov svetoznámym.
Mesto neobišli ani udalosti rokov 1848-49. V  čase SNP bol hrebeň Bielych Karpát (hranica s protektorátom) významným miestom odboja, okolie je posiate pamätníkmi na udalosti a osobnosti tohto obdobia..
Dominantami mesta sú  kostoly: evanjelickej cirkvi a.v. a rímskokatolíckej cirkvi, medzi  kultúrne zaujímavostí patrí aj stĺp hanby, bývalý obecný dom a dom Nad pivnicou. Novodobý je kostol Cirkvi bratskej /1984/. Pamätníky obetiam I. svetovej vojny a odboja v II. svetovej vojne sú miestami  vďaky a spomienok...
V povojnovom  rozvoji mesta i jeho okolia zohral najvýznamnejšiu úlohu podnik Prema, výrobca meracej techniky, neskôr Chirana, svetoznámy výrobca zdravotníckej techniky. Aj v nových podmienkach  po reorganizácii výroby na menšie firmy tieto zastávajú najvýznamnejším zamestnávateľom  obyvateľov  mesta a spádového  okolia.
Stará Turá svojou polohou a okolím poskytuje všestranné možnosti celoročnej turistiky, vyznačené turistické i cykloturistické trasy vás zavedú k prírodným i kultúrnym zaujímavostiam: Veľká Javorina (970 m n.m.), Inovec (1042 m n.m.), hrady Čachtice, Beckov, Tematín, ale i Trenčín  a Mohylu na Bradle. Blízkosť hranice z ČR pozitívne vplýva na turistický ruch i  cezhraničnú spoluprácu . Vodné  nádrže Dubník I. a II.  sú  miestom oddychu i aktívnej rekreácie  pre turistov i milovníkov  rybačky a vodných športov.

Ďalšie informácie na www.staratura.sk 
- Ján Mikláš, MsÚ Stará Turá -
20.10.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet