ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Počet nemocníc v minimálnej sieti klesol

Počet nemocníc v minimálnej sieti klesol

Počet nemocníc v minimálnej sieti klesol

Tento týždeň by mala vláda na svojom zasadaní prerokovať nové nariadenie minimálnej siete. V minulom týždni ministerstvo znížilo počet nemocníc, s ktorými budú musieť zdravotné poisťovne uzatvoriť zmluvy. Vypadli nemocnice Trenčianskeho samosprávneho kraja a v zozname je len Fakultná nemocnica v Trenčíne.


Pôvodný počet 65 zdravotníckych zariadení znížil minister zdravotníctva na 34. Na druhej strane rezort doplnil zoznam o psychiatrické liečebne v Pezinku, Kremnici, Sučanoch a Plešivci.
Podľa nového návrhu minimálnej siete by poisťovne mali zazmluvniť o 3000 lôžok menej. Rezort zdravotníctva chce takýmto spôsobom dosiahnuť, aby neefektívne nemocnice odišli z trhu.
Zdravotné poisťovne situáciu upokojujú a tvrdia, že budú uzatvárať zmluvu aj s nemocnicami, ktoré nie sú na zozname a zároveň budú zohľadňovať regionálne zastúpenie svojich klientov v jednotlivých krajoch.

Nemocnice zaradené do návrhu minimálnej siete
  • Bratislavský kraj: Bratislava – FNsP, detská FNsP, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Detské kardiocentrum, Nemocnica Ministerstva obrany, NsP Ministerstva vnútra, Psychiatrická nemocnica Pezinok.
  • Trnavský kraj: FN Trnava, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany.
  • Nitriansky kraj: FN Nitra, FNsP Nové Zámky, Psychiatrické nemocnice v Hronovci a Veľkom Záluží.
  • Trenčiansky kraj: FN Trenčín.
  • Banskobystrický kraj: FNsP Banská Bystrica, Detská FN BB, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb BB, Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Psychiatrická nemocnica v Kremnici.
  • Žilinský kraj: NsP Žilina, FN Martin, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, Psychiatrická liečebňa Sučany.
  • Prešovský kraj: FNsP Prešov, Nemocnica Poprad, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.
  • Košický kraj: Košice – FN, Detská FN, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Východoslovenský onkologický ústav, Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Letecká vojenská nemocnica, Psychiatrická liečebňa Plešivec.
- redakcia -
22.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet