ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Grantová výzva - rozvoj občianskej spoločnosti

Grantová výzva - rozvoj občianskej spoločnosti

Grantová výzva - rozvoj občianskej spoločnosti

Trust pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe (ďalej „Trust”) vyhlasuje otvorenú grantovú výzvu pre projekty podporujúce rozvoj občianskej spoločnosti v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku.


Trust vyzýva zainteresované a kvalifikované neziskové mimovládne organizácie, expertné skupiny, koalície, a verejné vzdelávacie inštitúcie, aby zaslali svoj projektový zámer v niektorej z nasledujúcich oblastí: 
  • Zodpovednosť verejných inštitúcií
  • Občianska participácia a aktivizácia komunít/spoločenstiev
  • Sociálna solidarita
  • Podporujúce prostredie pre občiansku spoločnosť
Projektové zámery by mali jednoznačne súvisieť s poslaním a cieľmi Trustu.  Veríme, že organizácie občianskej spoločnosti môžu dosiahnuť úspech, dôveru, podporu verejnosti, viditeľnosť a trvalú udržateľnosť len prostredníctvom realizácie konkrétnych aktivít, ktoré sú pre občanov a spoločnosť dôležité. Trust si vyhradzuje právo prijať alebo zamietnuť ktorýkoľvek alebo všetky projektové zámery a všetkých záujemcov bude o výsledkoch hodnotenia projektových zámerov informovať. 
Projektový zámer a formulár projektovej prihlášky musia byť doručené elektronicky (slovakia.applications@ceetrust.org), a to najneskôr do 30. októbra 2007.

- VIPA -
21.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet