ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Vláda nerešpektuje zákon

Vláda nerešpektuje zákon

Vláda nerešpektuje zákon

Ministerstvo hospodárstva porušilo nielen slovenské, ale aj európske právne normy. Vláda schválila koncepciu rozvoja cestovného ruchu z dielne spomínaného ministerstva aj napriek tomu, že ju verejnosť nemohla pripomienkovať. K odobreniu koncepcie došlo v máji, no vedenie rezortu až 11. 10. 2007 zverejnilo inzerát, ktorým chce napraviť svoju chybu. Ako zapracujú pripomienky ľudí do schváleného dokumentu, nie je známe.


Ak sa schvaľuje strategický dokument, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie hovorí, že musí prejsť najskôr pripomienkovým konaním, aby sa odborníci alebo verejnosť mohli vyjadriť. Nesplnením tejto podmienky vláda odobrila dokument, pri tvorbe ktorého bol porušený zákon.

Hovorca rezortu hospodárstva Branislav Zvara:

„Stratégia je iba všeobecným dokumentom, ktorý určuje ciele rozvoja cestovného ruchu. Nemá vplyv na životné prostredie.“ (ministerstvo chce pripomienkové konanie zrealizovať až  keď sa budú robiť konkrétne projekty)

„V takomto čase nebolo možné stihnúť zdĺhavý, niekoľko mesiacov trvajúci proces posudzovania podľa spomenutého zákona. Ušetrili sme tým minimálne pol roka.“ (na predloženie stratégie bol termín do konca apríla)

„Ak sa v rámci posudzovacieho procesu objavia zásadné pripomienky, budú bez problémov do neho zapracované.“ (vláda by musela v tomto prípade schvaľovanie zopakovať)

- redakcia -
27.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet