ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Lada

Lada

Lada

Toto božstvo má ženskú podstatu. Spája sa s ľúbosťou, s láskou, s krásou, s radosťou a mladosťou. Vyrovnáva duchovnú rovnováhu, ktorá pod vplyvom iných kultúr tlačila Slovanov k mužskému pólu. Lada symbolizuje porozumenie, chápanie, múdrosť, harmóniu a súlad. Je jej vlastná jemnosť, mäkkosť a poddajnosť. Má schopnosť zosúladiť, spájať a zjednotiť. Na rozdiel od Perúna ona predstavuje neútočenie, schopnosť nechať žiť, nechať ladom.


Zvláštnosťou je, že prebýva v podsvetí. Tradícia hovorí o krátkom živote. Vraj ožíva v období jarnej rovnodennosti, kedy vychádza z podsvetia. Naopak počas jesennej rovnodennosti umiera.
Rovnováha Perúna a Lady symbolizuje rovnováhu ohňa a vody, ktorá sa prejavuje aj v našich sviatkoch (Jánske ohne, svätenie jari vodou a pod.). Ak je Perún zvislá čiara, Lada je vodorovná čiara nášho prakríža a kruh okolo neho predstavuje jednotu.
Lada sa dotýka, alebo vychádza predovšetkým z duše. V prírode, spoločnosti i v človeku sú to prevažne ženské živly, ktoré sú predpokladom lady - voda a zem. Zasvätený jej bol kveteň (máj) a strom lipa. Tradičným znakom Lady je srdce.

- Šarmi -
28.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet