ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Cenu LUX si odnáša film Auf der anderen Seite

Cenu LUX si odnáša film Auf der anderen Seite

Cenu LUX si odnáša film Auf der anderen Seite

Predseda EP Hans-Gert PÖTTERING v minulom týždni slávnostne odovzdal kinematografickú cenu LUX filmu "Auf der anderen Seite". Víťazný snímok zvolili europoslanci spomedzi troch filmov z užšieho výberu, o ktorom rozhodla odborná, 17-členná porota. Hlasovať za víťaza smeli iba tí poslanci, ktorí mali možnosť pozrieť si každý z nominovaných filmov. Udeľovania cien sa zúčastnili aj Manoel de Oliveira (režisér portugalského snímku), nemecká herečka Hanna Schygulla a francúzsky herec Michel Piccoli.


Cenu LUX získal film "Auf der Anderen Seite" (v preklade - Na druhej strane) od režiséra Fatiha Akina. Film poukazuje na vzťahy šiestich ľudí, ktorých životy sa prepoja prostredníctvom série udalostí odohrávajúcich sa v Nemecku a v Turecku. Film bol vyrobený v koprodukcii Nemecko - Turecko.
Cena LUX (svetlo) bola tohto roku udelená po prvýkrát. Jej cieľom je "vnášať svetlo" do verejnej diskusie o procese budovania Európy a podporovať európsku kinematografiu. Víťaz získal sošku predstavujúcu Babylonskú vežu, ktorá zosobňuje vizuálnu identitu ceny. Jej autorkou je belgická umelkyňa Jocelyne Coster. Z prostriedkov Ceny LUX budú víťaznému filmu financované titulky vo všetkých 23 úradných jazykoch Únie a tiež prenos videozáznamu na fotografický film. Pôvodná jazyková verzia bude navyše obsahovať titulky pre nepočujúcich.
Od 1. do 18. októbra 2007 bol v priestoroch Európskeho parlamentu každý z vybraných troch filmov premietaný deväťkrát, pričom okrem europoslancov si ich mohli pozrieť aj ostatní záujemcovia a milovníci európskej kinematografie, majúci oprávnenie na vstupu do budov Európskeho parlamentu.
Pri príležitosti udeľovania ceny predseda EP Hans-Gert PÖTTERING uviedol, že poslanci vyberali spomedzi filmov, ktoré poukazujú na aktuálne otázky hýbajúce európskym kontinentom a na jeho jazykovú rozmanitosť. "V tejto súvislosti je soška babylonskej veže naozaj symbolická", uviedol.
Herečka Hanna SCHYGULLA po prevzatí ceny poďakovala poslancom za to, že udelili cenu "filmu, ktorý prináša nádej" a uviedla, že je veľmi pekné, že sa kinematografiou zaoberá aj inštitúcia ako Parlament. "Možno to povedie k osvetleniu toho, aby sa stará Európa stala novou", povedala vo svojom príhovore.

Ďalšie dva nominované filmy boli nasledovné:

4 luni, 3 saptamini si 2 zile (v preklade - 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni)
Réžia: Cristian Mungiu
Produkcia: Rumunsko, 2007
Film na ceremoniály reprezentoval spoluproducent Philippe Avril.

Belle toujours (v preklade -Stále krásna)
Réžia: Manoel de Oliveira
Koprodukcia: Portugalsko, Francúzsko, 2006
Film "Bele toujours" pri odovzdávaní cien zastupoval režisér Manoel de Oliveira.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
30.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet