ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Ad: Podporte hromadnú pripomienku Ekofóra k Správe o zdravotnom stave lesov

Ad: Podporte hromadnú pripomienku Ekofóra k Správe o zdravotnom stave lesov

Ad: Podporte hromadnú pripomienku Ekofóra k Správe o zdravotnom stave lesov

Ďakujeme všetkým, ktorí hromadnú pripomienku podporili. Pripomienkovacie konanie skončilo včera o polnoci - dovtedy bolo možné pripomienky podpísať. Podpisy boli automaticky elektronicky zaslané na príslušnú adresu pracovníka MP SR. Aj vďaka vám sa nám podarilo zozbierať dostatok podpisov a MP SR s nami bude rokovať o našej pripomienke.
Blaškovič
- uli, zdroj: www.changenet.sk -
30.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet