ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Dúhová jeseň

Dúhová jeseň

Dúhová jeseň

30. október 2007 - 29. november 2007
* Filmový Festival Inakosti - ozveny Mezipatier
* divadelné predstavenie komédie Rona Clarka a Sama Bobricka NORMAN, SI TO TY?
* výstava venovaná Ivanovi Požgaiovi
* rozhlasové relácie v Slovenskom rozhlase


Filmový Festival Inakosti - ozveny Mezipatier
prehliadka filmov s lesbickou a gejskou tematikou
12. - 14. november 2007
Kino Tatra
Námestie 1. mája 5, Bratislava

Divadelné predstavenie komédie Rona Clarka a Sama Bobricka NORMAN, SI TO TY?
- téma coming outu a vzťahov rodičov a ich homosexuálnych detí
15. november 2007
22. november 2007
27. november 2007
29. november 2007
Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova ulica 3, Bratislava - Petržalka
Divadelné predstavenie 29. 11. 2007 sa uskutoční v rámci Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 - na ceste k spravodlivej spoločnosti

Výstava venovaná Ivanovi Požgaiovi
- venované významnému slovenskému LGB aktivistovi, ktorý zomrel v roku 2006
15. - 22. november 2007
Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova ulica 3, Bratislava - Petržalka
výstava sa uskutoční v rámci Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 - na ceste k spravodlivej spoločnosti

Rozhlasové relácie v Slovenskom rozhlase
- témy diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a znevýhodneného postavenia párov rovnakého pohlavia v Slovenskom právnom poriadku
30. október 2007               o 22,30 hod., okruh Rádio Slovensko
12. - 16. november 2007    o 11,45 hod. a repríza o 16,40 hod., okruh Rádio Slovensko
19. november 2007            o 20, 00 hod., okruh Rádio Regina
Rozhlasové relácie sa uskutočnia v rámci Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 - na ceste k spravodlivej spoločnosti

Viac informácii nájdete na: www.inakost.sk 
- Ivo Slávka - Iniciatíva Inakosť -
31.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet