ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Penzijné fondy priniesli ľuďom výnos nad infláciou

Penzijné fondy priniesli ľuďom výnos nad infláciou

Penzijné fondy priniesli ľuďom výnos nad infláciou

Ročný výnos rastových dôchodkových fondov v II. pilieri bol v júni 2007 od 5,8 do 8,8 %. Inflácia sa v tom období pohybovala pod 2%. Znamená to teda, že II. pilier dôchodkového systému zabezpečil svojim klientom výnos nad infláciou. Informovala o tom Národná banka Slovenska v pravidelnej správe o vývoji finančného trhu.


Výnosnosť a troch investičných stratégii za rok a ich podiel vo fondoch:
  • Rastové fondy - 5,8 až 8,8 % - 2/3 prostriedkov v II. pilieri
  • Vyvážené fondy - 5,3 až 8,4 % - necelá 1/3 prostriedkov v II. pilieri
  • Konzervatívne fondy - 3,4 až 5,2 % - zvyšok

Národná banka: „Ročný výnos fondov meraný percentuálnou zmenou dôchodkovej jednotky vzrástol hlavne v rastových a vyvážených fondoch, v ktorých je vyššie zastúpenie výnosnejších, ale zároveň aj rizikovejších investícií.“

V II. pilieri si v súčasnosti sporí na penziu vyše 1,5 milióna ľudí. Dôchodkové spoločnosti spravujú úspory za 40 miliárd Sk. Takmer deväť miliárd korún (49 %) z peňazí, ktoré prišli do dôchodkových fondov v prvom polroku 2007, investovali dôchodkové spoločnosti do dlhopisov. Peniaze na bežných účtoch sa dostali na druhú priečku s objemom 34 %. Investície do akcií sa zvýšili z 10 na 18 %.
Vládna koalícia uvažuje o vytvorení takzvaného garantovaného fondu, ktorý by zabezpečil, že sporitelia pri odchode na dôchodok dostanú aspoň takú sumu, ktorú do druhého piliera odviedli počas obdobia, keď boli ekonomicky aktívni. O tom, ako by mal takýto fond fungovať, sa koalícia zatiaľ nedohodla.
- redakcia -
31.10.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet