ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Víťazom Sacharovovej ceny sa stal Sálíh Mahmúd Usmán

Víťazom Sacharovovej ceny sa stal Sálíh Mahmúd Usmán

Víťazom Sacharovovej ceny sa stal Sálíh Mahmúd Usmán

Predseda EP Hans-Gert PŐTTERING počas zasadnutia EP v Štrasburgu oznámil meno konečného víťaza tohtoročnej Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, o ktorom jednomyseľne rozhodla konferencia predsedov politických skupín Európskeho parlamentu. Stal sa ním sudánsky právnik a obhajca ľudských práv Sálíh Mahmúd Usmán. Cena mu bude odovzdaná 11. decembra počas plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu.


Konferencia predsedov vybrala 25. októbra víťaza spomedzi troch kandidátov, o ktorých rozhodli poslanci na spoločnom zasadnutí Výboru EP pre zahraničné veci (AFET) a Výboru pre rozvoj (DEVE) 24. septembra tohto roku. Okrem Salíha Mahmúda Usmána boli medzi troma nominovanými kandidátmi aj zavraždená ruská novinárka Anna Politkovská (in memoriam) a čínski manželia bojujúci za ľudské práva Ceng Ťin-jen a Chu Ťia.
Tohtoročný víťaz, sudánsky právnik a obhajca ľudských práv Salíh Mahmúd Usmán, bol na cenu navrhnutý za jeho bezplatné právne služby poskytované obetiam porušovania ľudských práv a občianskej vojny v Sudáne. Tejto činnosti sa venuje už 20 rokov. Predsedovia politických skupín tiež rozhodli, že na svojom ďalšom stretnutí nájdu "iný vhodný spôsob na uctenie si pamiatky Anny Politkovskej.

O cene
Európsky parlament udeľuje Sacharovovu cenu každoročne od roku 1988 výnimočným osobnostiam, ktoré bojujú proti netolerancii, fanatizmu a útlaku. Tak ako Andrej Sacharov, aj nositelia Sacharovovej ceny sú svedkami toho, koľko odvahy je potrebnej na ochranu ľudských práv a slobody prejavu. Tohtoročná cena bude udelená 11. decembra počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu, teda deň po 59. výročí Univerzálnej deklarácie OSN o ľudských právach. Súčasťou ocenenia je aj šek na 50 000 eur.
Podľa pravidiel udeľovania ceny musia byť všetci navrhnutí nominanti podporení minimálne 40 poslancami alebo politickou skupinou, pričom k návrhu je potrebné pripojiť aj jeho odôvodnenie. Nasleduje výber piatich kandidátov, z pomedzi ktorých sa neskôr zvolia traja finalisti. Sacharovovu cenu napokon dostane len jeden z nich.

Kto bol Andrej Sacharov:
Ruský fyzik Andrej Dmitrijevič Sacharov (1921-1989), nositeľ Nobelovej ceny za mier v roku 1975, je predovšetkým objaviteľom vodíkovej bomby. Z obáv pred následkami jeho práce, ktoré by mohli ovplyvniť budúcnosť ľudstva, sa snažil upozorniť na nebezpečenstvo pretekov v jadrovom zbrojení. Čiastočný úspech dosiahol podpísaním Zmluvy o jadrových pokusoch v roku 1963.
V ZSSR bol Sacharov považovaný za disidenta s podvratnými názormi. V 70-tych rokoch založil Výbor pre ochranu ľudských práv a politických obetí. Jeho úsilie bolo v roku 1975 korunované Nobelovou cenou za mier.

Zoznam doterajších držiteľov ceny Andreja Sacharova
2006 -    Alexander Milinkievič
2005 -     "Ženy v bielom", Hauwa Ibrahim a Reportéri bez hraníc
2004 -     Žanna Litvinová, predsedníčka Bieloruskej asociácie novinárov
2003 -     OSN a jej tajomník Kofi Annan
2002 -     Oswaldo José Payá Sardinas
2001 -     Izzat Ghazzawi, Nurit Peled-Elhanan a Dom Zacarias Kamwenho
2000 -     ! Basta Ya !
1999 -     José Alejandro 'Xanana' Gusmao
1998 -     Ibrahim Rugova
1997 -     Salima Ghezali
1996 -     Wej Žingšeng
1995 -     Leyla Zana
1994 -     Taslima Nasreen
1993 -     Oslobodjenje
1992 -     Las Madres de la Plaza de Mayo
1991 -     Adem Demaçi
1990 -     Aung San Suu Kyi
1989 -     Alexander Dubček
1988 -     Nelson Rolihlahla Mandela a Anatolij Marčenko (in memoriam)
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
01.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet