ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Zádušnice

Zádušnice

Zádušnice

Prišiel zase čas poohliadnutia sa za dušami zomrelých. Je to obdobie spomínania na rodinných príslušníkov a kamarátov, s ktorými nás rozdelila smrť. Očistime teda hroby silným živlom – ohňom a tým sa vyčistia aj vzťahy s mŕtvymi. Svieca by mala horieť i v domove tých, ktorí odišli. Oslávme ich kľudný odchod a očakávaný nový zrod.


 
- redakcia -
01.11.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet