ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Wu Shu Centrum opäť boduje

Wu Shu Centrum opäť boduje

Wu Shu Centrum opäť boduje

27.10.2007 sa konal v Bratislave Prvý ročník slovenského pohára čínskych bojových umení.

Výsledok je 17 medailových umiestnení pre Starú Turú.


Z nášho klubu sa zúčastnil na súťaži 13 členný tým zlozený z členov: Juraj Durec, Ján Okrucký, Miloslav Adámek, Tomáš Hrabovský, Silvie Csádiová, Martin Cászár, Erik Nedorost, Jozefa Lednická, Alena Potfajová, Stanislav Kološta, Jakub Pánik, Ondrej Šurin, Tomáš Uherčík a dvaja naši vyškolený rozhodcovia: Vladimír Šípoš a Viliam Čapoš.

PRVÉ MIESTA:
 • Erik Nedorost 2x
 • Stanislav Kološta
 • Ján Okrucký
 • Miloslav Adámek
 • Silvie Csádiová
 • Jozefa Lednická
DRUHÉ MIESTA:
 • Stanislav Kološta
 • Ján Okrucký
 • Miloslav Adámek
 • Silvie Csádiová
 • Martin Cászár
TRETIE MIESTA:
 • Stanislav Kološta
 • Martin Cászár
 • Juraj Durec
 • Alena Potfajová
 • Tomáš Uherčík
- Newsletter www.staratura.sk -
02.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet