ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Nezabudnite si vypovedať zmluvu PZP!

Nezabudnite si vypovedať zmluvu PZP!

Nezabudnite si vypovedať zmluvu PZP!

Hraničným termínom na vypovedanie povinného zákonného poistenia automobilov (PZP) je 6 týždňov pred výročím uzavretia zmluvy. V nových priestoroch centra bývania na ulici Československej armády 22 v Novom Meste nad Váhom môžete vypovedať svoje súčasné PZP a zároveň sa dozvedieť aktuálne sadzby.


Swissbrokers v spolupráci so spoločnosťou centrumbývania.info bude aj tento rok ponúkať najlacnejšie zákonné poistenie. Porovnajte si svoju sadzbu s našou minuloročnou najvýhodnejšou ponukou:

objem / výkon
do 75 kW
nad 75 kW
do 1300 cm3
2.175,- Sk
2.416,- Sk
od 1300 do 1400 cm32.785,- Sk3.094,- Sk
od 1400 do 1800 cm33.481,- Sk3.868,- Sk
od 1800 do 1900 cm33.858,- Sk4.287,- Sk
od 1900 do 2500 cm35.500,- Sk5.500,- Sk
nad 2500 cm37.350,- Sk8.167,- Sk

Koľko by sme Vám ušetrili za rok 2007?

Príďte si vypovedať svoje PZP do centra bývania! Máte na to už len niekoľko dní!!!
- www.centrumbyvania.info -
08.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet