ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2002 > > Priaznivý vietor do kolies

Priaznivý vietor do kolies

Priaznivý vietor do kolies

Nemecko oznámilo, že odstupuje od využívania jadrovej energie. Do popredia sa dostávajú obnoviteľné zdroje, zastúpené najmä veternými elektrárňami. Tie majú o desať rokov pokrývať najmenej tretinu spotreby Nemecka.


Západná Európa prežíva boom veternej energie. V najnovšej štúdii Európskej komisie sa uvádza, že v budúcnosti môžu veterné parky na otvorenom mori pokryť celú spotrebu elektrickej energie na starom kontinente. Ťahúňom rozvoja sú v tomto prípade nemecké firmy, ktoré investovali v 90. rokoch do veterných elektrární niekoľko miliárd mariek. V Šlezvicku-Holštajnsku a v Dolnom Sasku pokrývajú veterné parky šestinu tamojšej spotreby elektrickej energie. Rýchlo expandujúce odvetvie zamestnáva 30 000 ľudí, čo je viac ako jadrový alebo lodiarsky priemysel. Zakladatelia veterných parkov a výrobcovia veterných kolies dosahujú na burze závratné zisky. Všetky prognózy naznačujú, že druhá polovica 90. rokov bola slabým odvarom toho, čo sa chystá v najbližšom období.
Investície do tejto ekologicky čistej technológie sa majú zvýšiť na niekoľko desiatok miliárd eur. Napriek obavám ornitológov a rybárov z ohrozenia morskej fauny sieťou veterných parkov prevláda medzi zainteresovanými optimizmus. Motormi vývoja tentoraz nie sú nadnárodné spoločnosti, ale flexibilné malé a stredné firmy, ktoré usilovne pracujú na zvýšení výkonu veterných rotorov z dnešného 1,5 MW na tri až päť MW. Začiatkom budúceho roka by sa mal objaviť prototyp rotora s výkonom 4,5 MV, ktorý bude inštalovaný pri pobreží Severného mora. Nepriaznivé poveternostné podmienky vyžadujú rozsiahle investície do zabezpečovacej techniky a údržby. Výrobcovia sú pod enormným tlakom projektantov a investorov. Každý sa snaží získať čo najlepšiu východiskovú pozíciu a chápe svoje aktivity pri nemeckom pobreží ako odrazový mostík do sveta. Je však otázne, či veterné kolesá vyriešia akútny problém ľudstva s nedostatkom energie.
- Zdroj: International Expres 31/2001 (Der Spiegel, Bunte) -
30.05.2002

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet