ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Stretnutie / rendez-vous

Stretnutie / rendez-vous

Stretnutie / rendez-vous

Vo štvrtok 7. novembra o 17:00 h sa vo výstavnej sieni MsKS uskutoční vernisáž zaujímavej výstavy za osobnej prítomnosti jej protagonistov. V Novom Meste nad Váhom si STRETNUTIE/RENDZ-VOUS dajú bratislavský maliar a grafik Vojtech Kolenčík a český maliar, grafik a fotograf, vyše dve desaťročia žijúci v Paríži Jan Sekal. Záujemcovia si výstavu môžu pozrieť do 30. novembra.


Vojtech Kolenčík sa narodil 17. 7. 1955 v Nitre. V rokoch 1970-1974 – SŠUP Bratislava (R. Fila). V rokoch 1974-1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. A. Brunovského. V súčasnosti pôsobí ako docent na VŠVU v Bratislave. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii a grafickému dizajnu. Samostatne vystavoval doma i v zahraničí, o. i. v Prahe, Memmingene, Ostrave, Viedni, Bratislave, Berlíne, Paríži, Brne, Wiesmare.
Rovnako participoval na desiatkach kolektívnych výstav, napr. v Eisenstadte, Berlíne, Ríme, Neuhofene, Viedni, Ljubljane, Jakarte, Bratislave, Paríži, Regensburgu, Washingtone, Gyori, Nitre a i. Je zastúpený v mnohých domácich aj zahraničných verejných a súkromných zbierkach.

Ján Sekal je Slovák narodený v r. 1948 v Prahe. Je absolvent pražskej Vysokej školy výtvarných umení a umelec v slobodnom povolaní. V rokoch 1968 až 1969 študoval francúzsku literatúru a dejiny umenia na univerzite v Bordeaux. 1969 –1970 sa venoval francúzštine a filozofii na Filozofickej fakulte UK. V roku 1975 navštevoval Strednú odbornú školu výtvarnú v Prahe. Živil sa rôznymi aj robotníckymi profesiami. Začiatkom 80. rokov emigroval do Paríža. V rokoch 1984 až 1993 pracoval ako výtvarník a grafik francúzskeho vydania časopisu Lettre internationale. Vystavuje v Čechách, zahraničí, no pravidelne predstavuje svoje práce aj na Slovensku.
- redakcia -
07.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet