ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Pribudol symbol našej histórie

Pribudol symbol našej histórie

Pribudol symbol našej histórie

V sobotu 20. októbra pribudol na Námestí slobody v Starej Turej ďalší malý, ale významný monument - pamätná tabuľa ako pamiatka na židovskú synagógu a zároveň ako trvalá spomienka na tragické udalosti v období II. svetovej vojny, udalosti nielen svetové , či európske ... Sú to aj dejiny nášho mesta, pretože aj v ňom žili občania, vyznávajúci židovské náboženstvo, rovnako perzekuovaní a mnohí s tým istým tragickým koncom, ako státisíce iných.


Na malej slávnosti boli v obradnej sieni prijatí prizvaní hostia, za ktorých sa rovnako ako na námestí prihovoril riaditeľ Múzea židovských kultúr profesor Mešťan z Bratislavy (svoje „korene" má v našom meste). Na Námestí slobody je od týchto chvíľ očiam obyvateľov i návštevníkom nášho mesta „sprístupnená" pamätná tabuľa ako ďalší so symbolov našej histórie. Jej návrh od Ing. Medňanského (pracovníka MsÚ) posúdila komisia a tabuľu vyrobil Milan Michalík (Kampex).

- Newsletter www.staratura.sk -
08.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet