ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Návšteva z Rumunska

Návšteva z Rumunska

Návšteva z Rumunska

STARÁ TURÁ - Pri oslobodzovaní nášho mesta na jar r. 1945 položili svoje životy mladí rumunskí vojaci, každoročne si v deň výročia oslobodenia túto udalosť pripomíname. O našej úcte i starostlivosti o hroby rumunských vojakov sa prišiel osobne presvedčiť riaditeľ Národného úradu pre uctievanie vojnových hrobov Cristian Scarlat.


Oboznámil sa s históriou mesta, prezrel si hroby rumunských vojakov na cintoríne a v pamätnej knihe mesta sa presvedčil o dlhoročných kontaktoch nášho mesta a Veľvyslanectva Rumunska. Vyjadril svoje úprimné poďakovanie za trvalú starostlivosť o hroby padlých vojakov , poprial primátorke mesta a nášmu mestu všetko najlepšie. Pri návšteve odovzdal primátorke mesta Anne Halinárovej pamätnú medailu úradu. Pri jeho návšteve nášho mesta ho sprevádzal riaditeľ odboru zo sekcie MV SR Gejza Petrík a prednosta ObÚ Trenčín Miroslav Laššo.

- Newsletter www.staratura.sk -
10.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet