ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Bošáca a Nová Bošáca

Bošáca a Nová Bošáca

Bošáca a Nová Bošáca

Najstaršie dejiny územia, ktoré tvorí dnešnú obec Nová Bošáca, sú späté z históriou neďalekej obce Bošáca, ktorej súčasťou kedysi bola a s históriou moravsko-slovenskej hranice, čo ohraničuje územie Novej Bošáce od západu.


Prvé zmienky o obci Bošáca sú zo 14.stroročia. Oficiálne najstraršia zmienka pochádza z r.1380, keď sa Bošáca spomína pod názvom Bosach alebo Hospitide Bosach. Názov obce Bošáca sa odvodzuje od benediktínskych mníchov (bosonohý mních - bosák), ktorí údajne žili v Bošáckej doline niekedy v 11. až 13. storočí.
Bošáca patrila za čias najstarších písomních pamiatok pod Beckovské panstvo. Osídlovanie bošáckych kopaníc - Novej Bošáce začalo začiatkom 17. stororočia, keď pôda na rovine už nemohla uživiť všetkých obyvateľov. Prirodzený prírastok obyvateľov v kopaniciach bol urýchlený aj prílivom českých protenstantov, ktorí utekali pred rekatolizáciou v Čechách. Kopanice sa zaľudnili aj vďaka uprchlíkom z južného Slovenska, ohrozovaných Turkami.
Prudký nárast obyvateľstva zažili Bošácke kopanice na prelome 18. a 19. storočia o čom svedší matrika, keď za 40 rokov stúpol počet krstov štvornásobne, z ôsmich z r. 1792 na 35 v r. 1832. Počet obyvateľstva v Bošáckych kopaniciach vzrástol v priebehu 19. storočia trojnásobne.
Niektoré rodové usadlosti dostali meno podľa rodu ktorý tam býval, napr: Kolárech Salaš, Ochodničáre, Ondrášovec, iné podľa určitých prírodných znakov: Kameničné, Nová Hora, Mravcové, Predpoloma.
Koncom 19. a začiatkom 20. storočia počet obyvateľov Bošáckych kopaníc (2300) prevýšil počet obyvateľov Bošáce (1900) a tak bolo iba otázkou času, kedy začnú kopaničiari uvažovať o osamostatnení. So šírením tejto myšlienky sa začalo už v roku 1921. Dalšie pokusy boli v roku 1929, 1932, 1936, ale stále stroskotávaly na neochote štátnych orgánov.
Až v roku 1950 žiadosť o rozdelenie obce Bošáca mala úspech
, keď Zbor povereníkov ju 23. 4. 1950 schválil s platnosťou od 1. 7. 1950. Na rozdelení obce mali najväčšiu tunajší občania: Martin Krajčovic (1887-1955) a Ján Kusenda (1900-1993). Odborne im pri tom pomáhali Dr. Pavel Kusenda a Ing. Rudolf Kubo. Konečne 1. júla 1950 sa z 23 osád Bošáckych kopaníc zrodila nová obec, ktorá nesie meno Nová Bošáca.
Počas 2. svetovej vojny malo velkú podporu obyvatelstva partizánske hnutie čomu prispievali aj prírodné podmienky (horský terén). Postupne odišlo dobrovoľne k partizánom 54 mužov. Dva veľké strety partizánov a Nemcov boli 20. októbra 1944 a 8. marca 1945 pri ktorých utrpeli okupanti veľké straty. Dňa 29.augusta 1944 sa strhol nad Novou Bošácou letecký súboj medzy anglo-americkými letcami a nemeckými stíhačmi. Súboj ktorý sa skončil zostrelením troch amerických bombardéroch prežil iba jeden pilot. V jednej z najťažších bitiek Bratislavsko-brnenskej operácie oslobodila Sovietska a Rumunská armáda po trojtýždňových bojoch Novú Bošácu dňa 19. 4. 1945. Tieto hektické udalosti nám pripomínajú pamätník partizánom v osade Španie, pamätník americkým letcom na miestnom cintoríne a pamätník osloboditeľom v osade Grúň.
Z občanmi Novej Bošáce sa nemazná ani príroda. Svedčia o tom dve povodne v roku 1972, ďalšia v roku 1997 a posledná v roku 1999. Všetky tieto pohromy napáchali veľké materiálne škody. Najväčší rozmäch obce začal v 70.rokoch,keď sa postupne popri výstavbe rodinných domov postavil rímsko-katolícky kostol, kultúrny dom, materská škola, pošta, Dom dôchodcov, Dom smútku a rad ďalších stavieb.
- Zdroj novabosaca.webpark.sk -
11.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet