ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Obce mikroregiónu Považský Inovec ťažbu uránu nechcú

Obce mikroregiónu Považský Inovec ťažbu uránu nechcú

Obce mikroregiónu Považský Inovec ťažbu uránu nechcú

Obce Selec a Kálnica boli bývalým komunistickým režimom odpísané na zánik. Mal sa tu ťažiť urán. Táto hrozba opäť máta obyvateľov mikroregiónu pod Považským Inovcom.
Obce vidia svoju perspektívu v rozvoji cestovného ruchu. Veď územie má kultúrne a prírodné danosti. Zvíťazí zdravý rozum, či moc peňazí?


V 60. až 80. rokoch minulého storočia prebiehal geologický prieskum v pohorí Považského Inovca v obciach Kálnica a Selec zameraný na výskyt rádioaktívneho nerastu - uránu. Bolo vykonaných 339 prieskumných vrtov, 2 prieskumné štôlne v Kálnici a jedna v Selci o celkovej dĺžke cca 3 000 m. Prieskum bol vykonávaný firmou Uránový prieskum, š. p. Spišská Nová Ves na území o rozlohe 29 km2 pre potreby Sovietskeho zväzu. V roku 1984 bola ťažba a prieskum uránu zastavený z dôvodu nízkej ceny uránu na svetových trhoch, ktorá bola len 8,9 dolár/libra uránu.

Kanadská firma Ultra Uránium so sídlom vo Vancouveri sa začala opätovne zaujímať o toto prieskumné územie z dôvodu enormného nárastu cien uránu na trhoch, až na 140 dolár/libra uránu. V zastúpení RNDr. Jozefom KOMOŇOM získali v roku 2005 právoplatné rozhodnutie od Ministerstva životného prostredia SR na prieskumné územie. V roku 2007 bolo prieskumné územie rozšírené o ďalších 13 km2 južným smerom, až po obec Hôrka nad Váhom.

Mikroregión Beckov – Zelená voda – Bezovec, združujúci 11 obcí pod Považským Inovcom, kategoricky odmieta ťažbu uránu, čo potvrdili na svojom stretnutí v Novej Lehote uznesením zo dňa 8.10.2007. Ťažba by ohrozila rozvoj turizmu v regióne, ktorý je zameraný hlavne na vidiek.

„Hrady Beckov a Tematin, vrchy Inovec či Bezovec lákajú turistov, lyžiarov, milovníkov prírody a histórie. Ťažba uránu by zdevastovala krásnu krajinu, bohatú na prírodné a historické skvosty. Obyvatelia regiónu by boli donútení opustiť svoje domy z obavy o svoje zdravie. Ťažba by si vyžiadala krutú daň - mŕtvu krajinu na tisíce rokov“ povedal Peter Nováčik – podpredseda Strany zelených.
Všetky dostupné dokumenty, či je to Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja mikroregiónu, územné plány obcí a Trenčianskeho kraja preferujú rozvoj cestovného ruchu.

Vidiecka turistika a agroturistika, vytvoria nové pracovné miesta, rozvoj regiónu, príliv mladých ľudí, všetko v súlade s trvalo udržateľným životom, v symbióze s prekrásnou prírodou“, tvrdí Peter Nováčik.
|Strana zelených |

Pozn: čítaj aj na: http://www.greenpeace.org/slovakia/stop-uranu/zakladne-informacie/uran_ohrozene_lokality/kalnica-selec

- zdroj:www.changenet.sk, uli -
16.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet