ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Študentská nežná revolúcia pravdy a lásky

Študentská nežná revolúcia pravdy a lásky

Študentská nežná revolúcia pravdy a lásky

Pred 18 rokmi, v novembri 1989 sa zdalo, že sa to stalo. Ale ono sa to ešte nestalo, len sa stane a stať sa má iste, ako je napísané na nebeskom liste. Boli to pekné časy, keď ideály rozcuchali ľuďom vlasy, keď nám zazvonili ušľachtilé hlasy, keď sme zavoňali novú éru krásy. A čo zostalo z ideálov dnes? Po cnostiach nezaštekne ani pes, všetci sa len za vlastným ziskom hrabú a sny o lepšej spoločnosti tam sú v ťahu. Načo sme potom revolúciu robili, keď sa ľudia k horšiemu zmenili?


Analýza novembra 1989:
S odstupom času už vieme povedať, že to bol len podlý a hanebný prevrat. Tajné služby zneužili davy, aby nám mocnári vnútili svojej vlády mravy. Boli sme obratí o sebestačnosť potravinovú, energetickú, boli sme okradnutí o svetové trhy a izolovaní od medzinárodných priateľov, stali sme sa zadĺžení cudzím mocnárom - dnes 7000 dolárov na obyvateľa, roztočila sa špirála zdražovania a inflácie, takže úspory aj dôchodky stratili hodnotu, mnohí prišli podvodmi o domy a majetky, zatiaľ čo iní tunelovali, rozkrádali a privatizovali spoločne vytvorené hodnoty. Strategické podniky a monopoly sa dostali do rúk cudzincov a tak sme sa stali otrokmi vo vlastnej krajine vďaka vlastným politikom. Bola zlikvidovaná medziľudská solidarita a nahradila ju hrabivosť, egoizmus a bezohľadnosť. Boli sme bratia a súdruhovia, teraz sme páni a žobráci. Boli sme si rovní, teraz sme si závistliví. Úcta k poctivej práci bola nahradená špekulatívnymi ziskami, všeobecnú zamestnanosť vystriedal všeobecný strach zo straty zamestnania. Namiesto vzájomnosti vzájomné boje a strach z konkurencie. Sľúbená sloboda sa stala slobodou konzumu, slobodou chamtivosti a slobodou mediálnej manipulácie a klamstiev. Za podmanivou reklamou ukrýva sa klamstvo a túžba na tebe zbohatnúť, pod ľúbivými rečami a pretvárkou spoločnosti ukrýva sa teror kapitálu, otrokárstvo a diktatúra chamtivých, mocibažných a podlízavých. Sľúbená láska je dnes len fraška a pravda je pochovaná pod množstvom lží. Nič študentské a nič nežné na tom nie je, čo sa teraz v spoločnosti deje...

Poučenie z novembra 1989:
Ale predsa len november 1989 na malú chvíľu ukázal, že v ľuďoch sa vie zobudiť idealizmus, že vedia zodvihnúť svoju ruku za zmenu k lepšiemu, že vedia zodvihnúť svoj hlas za ušľachtilé veci, že vedia zodvihnúť svoj zadok k zmysluplnej činorodosti. Teda že ľudia v dobro a v krásu v podstate veria, aj keď na to často zabúdajú a radi sa nechávajú oklamať zvodcami...

Čo je pravá nežná revolúcia?
Pravdivá zmena v spoločnosti môže nastať len zvnútra. Revolúcia znamená zmenu, obrátenie smerovania. To môže nastať len vtedy, ak človek pochopí, čo je dobré a správne, aby mohol pochopiť, čo je zlé a nesprávne. Revolúcia pravdy znamená v hĺbke srdca pochopiť pravdu o sebe, o živote, o Bytí, o dobre a zle, o spravodlivosti a nespravodlivosti, o podstate ušľachtilosti a o podstate bezohľadnosti, o podstate bohatstva a moci, o podstate chudoby aj bezmocnosti, o podstate prijímania a dávania, o podstate chamtivosti aj štedrosti, o podstate krásy a o podstate škaredosti, o podstate svetla a o podstate tmy, o podstate ohňa a o podstate vody, o podstate muža a o podstate ženy. Revolúcia lásky zase znamená vojsť do rajskej záhrady Eden a naladiť sa na prazdroj tvorivej božskej energie zvanej Absolútne Dobro alebo Večná Blaženosť. Z nej pochádza všetko, čo je, tak vravia múdri. Naladiť sa, precítiť a potom aj prejaviť to, čo je všadeprítomné, čo je prazdrojom, nemenným a nezničiteľným praprincípom a pôvodcom všetkého, vrátane nás samých a vrátane všetkých pôžitkov a krás, ktoré prežívame, ale ktorých podstatu nevidíme.

Nový vek ducha
Kdekoľvek na zemi vytryskol tento prameň, vniklo nové náboženstvo. Keď prameň vyschol, vnútorná spiritualita sa zmenila na vonkajšie pokrytectvo, láska na slepú masovosť, pravda na zákonnícku diktatúru. Ako nájsť ten prameň v sebe? Poznaním jeho pravidiel a zákonitostí. Zlosť, strach, pretvárka, falošnosť, žiadostivosť, zlomyseľnosť - to sú veci, ktorými sa od praprameňa oddeľujeme, budujeme si múr medzi sebou a Bohom. Všeprijatie, všeodpustenie, všeprajnosť, dobrosrdečnosť - sú veci, ktoré tento múr búrajú...

Čo znamená slovo nežná? Proste nenásilná. Nerobím násilie ani na sebe samom, nepoddávam sa ťažkým nezmyselným cvičeniam a odriekaniam, len slobodne a radostne hľadám prameň. A kto úprimne hľadá, ten nájde. Násilné revolúcie druhých považujú za nepriateľov a druhým berú. Nenásilná revolúcia nevidí nepriateľa, len človeka oddeleného od prameňa, preto chudobného, preto posadnutého chamtivosťou a bezohľadnosťou. Za celou jeho zločinnosťou vidí len nedostatok Dobra. Rovnako aj za svojími pokleskami vidíme len nedostatok Dobra.

A čo znamená slovo študentská? Že túto revolúciu uskutočnia študenti (žiaci, učeníci) Života, teda tí, ktorí svoj život pochopili ako dobrodružstvo poznávania, ktorí berú život ako školu a ktorí si na prvé miesto v živote postavili poznanie toho, kto vlastne sú, odkiaľ sa tu vzali, kam smerujú, ktorí hľadajú, čo je podstatou šťastia a chcú ju aj uskutočniť. Bez ohľadu na počet rokov sú mladí, lebo Život majú pred sebou. Prvá iskra revolúcie sa uskutoční vtedy, keď pochopia, že šťastie osobné nie je možné oddeliť od šťastia celospoločenského...

Prečo sa robí revolúcia?
Človek je obraz Tvorcu, schopný tvoriť nové veci. Človek nie je otrok, ktorý drží hubu a krok, ale bytosť túžiaca po kráse a dobre, ktorej túžba nevymizne, až pokiaľ sa úplne nespojí s Bohom. Bežne je táto božská tvorčia iskra v ľuďoch zastretá a prejavená len otrockosť. Ale uvedomenie si svojej ľudskosti, ktorá je iskrou Boha, je počiatkom revolúcie.

A ako sa robí nežná revolúcia?
Potom, keď dôjde k pochopeniu a k rozlíšeniu pravdy od lži, spravodlivosti od nespravodlivosti, dobra od zla, potom treba len stáť v tom, čo je spravodlivé a dobré a odmietnuť nasledovať myšlienky, slová i skutky nespravodlivé a zlé. Toto Mahátmá Gándhí nazval Satjágraha (státie v pravde), oslobodil tým Indiu a dal svetu príklad absolútne nenásilnej revolúcie.

Vedieť správne, čomu povedať áno a čomu povedať nie a stáť v tom neoblomne. Vytvoriť si nový svet, postavený na správnom základe až pra-základe, žiť a rozvíjať sa v tomto novom svete a starý svet ignorovať, otočiť sa mu chrbtom, proste povedať mu dôrazné nie na to zlé, ale povedať mu aj áno na to dobré. Voči nikomu nepáchať násilie, každému dať jeho slobodu, ale nikomu ani nedovoliť páchať násilie na mne a nenechať sa nikým zotročovať.

Kedy sa to stane?
Takže toto je pravá zamatová revolúcia, nie jej falošná napodobenina z novembra 1989. Ona sa iste uskutoční v príhodný čas, lebo ona je súčasťou Zámeru Tvoriteľského Slova, nie výmyslom ľudským. Je o nej písané v posvätných spisoch, len ľudia majú závoj na očiach a zatiaľ nič nechápu, lebo ešte chápať nechcú. Ona je vložená v nás, z jej podstaty sme utkaní a ona, ktorú teraz nepoznáme, raz nás premôže a my sa radi premôcť dáme, s radosťou jej podľahneme, hoci teraz sa jej z nevedomosti vzpierame. Stane sa vtedy, keď sa nasýtime zla a utrpenia a rozhodneme sa pre dobro. Je nevyhnutná, tak ako je nevyhnutný východ slnka po temnej noci, či príchod jari po tuhej zime. A tak, ako v lete všetka mrazivosť zimy zostane len v spomienkach, tak všetka bezohľadnosť, teror a chudoba tohto veku stane sa len minulosťou a strašidelným príbehom pre deti...
- Milan Rusko -
17.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet