ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Simargl

Simargl

Simargl

Dnes si povieme niečo o najtemnejšej záhade ruského okruhu bohov. V ruských rukopisoch ho nachádzame pod menami SimarÞglÞ, SemarÞglÞ, SejmareklÞ, Sim a RÞglÞ. "Povesť vremennych let" o ňom hovorí ako o jednom bohu, no "Slovo nekojego christoljubca" ho uvádza ako dvoch bohov: Sima a Rgla.


Ak ide skutočne o dve božstvá, mohlo by ich striedavé spoločné i oddelené vystupovanie naznačovať spojenú dvojicu - blížencov, ktorí patria k starým indoeurópskym predstavám. Nie je to ani žena ani muž.
V prípade jednotného božstva stojí za úvahu odvodenie z iránskeho senmurv-símurg, čo je posvätný okrídlený pes, ochranca rastlín z Avesty. Tento motív nachádzame na ruských šperkoch, náromkoch, koltoch a diadémoch. V podobe okrídleného psa mohol byť niečo ako posol bohov. Sprostredkuje kontakt medzi nebeským a pozemským.
Simargl je bohom alebo bohyňou premien, chorôb, živorenia, šialenstva a všetkého divného a neznámeho.

- Šarmi -
18.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet