ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Večerný koncert

Večerný koncert

Večerný koncert

Zajtra 21. novembra sa 18:00 vo výstavnej sieni MsKS NMnV uskutoční v poradí druhý koncert jesenného abonentného cyklu s účinkujúcimi: Dagmar Zsapková – flauta, Jozef Zsapka – gitara a Ulrich Ulmann – umelecké slovo. V programe odznejú skladby týchto autorov: A. Piazzola, H.Villa-Lobos, J. L. Merlin, A. Ramirez a F. Borne.


Dagmar Zsapková vystupuje jednak sólisticky i ako komorná hráčka. Ako sólistka sa prezentovala s renomovanými komornými a symfonickými telesami (napr. SKO Bohdana Warchala, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto, Musica Aeterna, Lichtenštajnské kvarteto).
Jozef Zsapka je typom moderného, mnohostranne orientovaného umelca s detailnou znalosťou problematiky svojho nástroja. Akčný rádius jeho tvorivých snáh zasahuje do sféry interpretačnej, pedagogickej, manažérsko-organizačnej, dramaturgickej a editorskej. Zaslúžil sa o profesionalizáciu klasickej gitary na Slovensku a podstatnou mierou prispel k jej popularizácii v najširších radoch koncertného publika. Ako sólista vystúpil so všetkými poprednými slovenskými telesami, účinkoval taktiež s Brnianským komorným orchestrom (Česko), Moravským kvartetom (Česko), Izmir Symphony Orchestra (Turecko), Orquestra Filarmonia das Beiras (Portugalsko), Symphonia Estorial (Španielsko).
Od roku 1979 účinkujú manželia ako duo Dagmar & Jozef Zsapka. Zsapkovci si vydobili popredné miesto nielen na Slovensku, ale aj v konkurencii ansámblov totožného zloženia v medzinárodnom kontexte. Vysoká umelecká úroveň Zsapkovcov podnietila vznik viacerých pôvodných opusov prevažne im dedikovaných od domácich a početných zahraničných autorov.

Zdroj www.hc.sk
- redakcia -
20.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet