ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 22. nov.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 22. nov.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 22. nov.

Z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie bude dňa 22. 11. 2007 prerušená dodávka elektrickej energie.

- Stará Turá –


Bez dodávky elektrickej energie bude nasledovná časť:

V čase od 09:00 hod. do 13:00 hod. lokalita Trávniky, Hrachoviská

SRSS Sever Trenčín
ZSE, a.s.Čulenova 6, Bratislava 
- Newsletter www.staratura.sk -
21.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet