ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Mokoš

Mokoš

Mokoš

Podľa severoruských a ukrajinských predstáv mala veľkú hlavu a dlhé ruky, v noci obchádzala po chalupách. Ak sa ponechala voľne prístupná kúdeľ, tak priadla, ale hrozilo nebezpečie, že niekoho opradie. Ako bohyni osudu jej je zasvätené práve vreteno a kúdeľ. Úcte sa tešila, lebo svojimi dlhými rukami rozdáva vlahu a tak aj hojnú úrodu. Z rastlín sú jej zasvätené žito, konope a vŕba.


Mokoš ovláda tajomstvá dobra, tajomstvá Svarogovho kolesa. Jej meno je najpravdepodobnejšie odvodené od slovanského základu mok, mokr = mokrý, vlhký. Je zosobnením životodarného vlhka matičky zeme, teda vlhkej a úrodnej zeme, ktorú slovanský roľník tak miloval. Etymológia mena Mokoš naznačuje aj odvodenie od koš, kš, čo znamená žreb, údel, osud.
O veľkom význame kultu tejto bohyne sa dozvedáme ešte v 16. storočí, keď sa kňaz pýtal žien pri spovedi, či nechodili k Mokoši. Analógiu k tejto slovanskej bohyni môžeme nájsť v iránskej bohyni Anáhitá, ktorej prídomok Aredví znamenal vlhká. Jej energie sú vhodné pre operácie týkajúce sa záležitostí duše, nevedomia, snov, ženskosti, plodnosti, citlivosti, ciest a veštenia.
Mokoš je veľká bohyňa zeme a osudu, teda šťastia aj nešťastia. Uctievali ju ako bohyňu úrody a ochrankyňu kráv. Mokoš pozná tajomstvo veštieb. Ona sa stará o to, aby každý človek šiel po osudom danej ceste života, ale rovnako dáva aj slobodu výberu medzi dobrom a zlom. Dáva taktiež pozor na dodržiavanie obyčajov a obradov. Jej pomocníčkami sú Doleja - Serča a Nedoleja – Neserča. Spolu pradú nite osudu.
Mokoš nestála ako voda a môže teda prinášať radosť i žiaľ. Odmeňuje silných, bojujúcich za šťastie. Táto bohyňa ukáže aj východisko z beznádejných situácií, ak sa človek nepoddal zúfalstvu a ak nestratil vieru v seba a svoje túžby. A len vtedy stačí človeku otvoriť dvere a Mokoš pošle človeku démona šťastia a úspechu Serču – Doleju, urobí krok a Serča sa s ním stretne. No ak človek stratil vieru, prepadol beznádeji, zanechal túžby a mávol nad všetkým rukou – prehral. Mokoš odvráti od neho svoj zrak. Vtedy sa na neho vrhne Neserča –Nedoleja a jej sluhovia starci a stareny: Jednooký Licho, Krivaja, Nelegkaja, ktorí predstavujú nárek, nešťastie, choroby, biedu a lenivosť. Keď títo zachvátia človeka, už mu niet pomoci.
Voda je tradične spájaná s Lunou. Moc nad okultnými silami majú aj iné náboženstvá v kompetencii lunárnych bohov. Aj v našom panteone je to tak. Mokoš bola odjakživa spájaná s plodivým aspektom Luny i keď v mnohých prvkoch splýva s Matkou Zemou.

- Šarmi -
24.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet