ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Miliardy eur do obnoviteľných zdrojov

Miliardy eur do obnoviteľných zdrojov

Miliardy eur do obnoviteľných zdrojov

Najväčší znečisťovateľ životného prostredia v Európe - nemecká energetická spoločnosť RWE, plánuje ročne investovať minimálne 1 mld. eur do obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnosti z obnoviteľných zdrojov pochádza okolo 5 % celkovej produkcie spoločnosti.


Cieľom Európskej únie je zvýšiť využitie obnoviteľných zdrojov a znížiť tak emisie oxidu uhličitého (CO2). RWE plánuje do roku 2020 vyrobiť z obnoviteľných zdrojov až 20 % z celkovej produkcie elektrickej energie. Konkurenčná spoločnosť E.ON uviedola že do roku 2010 investuje do "zelených" energetických zdrojov až 6 mld. eur.
  • Koncern RWE vlastní 49 % v spoločnosti Východoslovenská energetika
  • Koncern E.ON vlastní 40 % v spoločnosti Západoslovenská energetika
Energetické zdroje na báze obnoviteľných energií (okrem vodných elektrární) hrajú zatiaľ v energetickej bilancii Slovenska zanedbateľnú rolu. Svetový trend ale jednoznačne smeruje k intenzívnejšiemu využívaniu týchto čistých energií, preto ich vyššie využívanie je zakotvené medzi strategické ciele energetickej politiky u väčšiny štátov sveta, vrátane Slovenska. Celkový potenciál obnoviteľných energií SR bol odhadnutý na cca 100 400 TJ/r z čoho sa v dnes využíva okolo 25 %.
- redakcia -
26.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet