ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Výmena profylaktík pre prípad jadrového ohrozenia

Výmena profylaktík pre prípad jadrového ohrozenia

Výmena profylaktík pre prípad jadrového ohrozenia

V okolí jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sa začala pravidelná výmena tzv. jódových tabliet po uplynutí exspiračnej doby. Jódová profylaxia sa aplikuje pri úniku rádioaktívnych nebezpečných látok a spočíva v užití preparátu obsahujúceho stabilný jód, ktorý blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou. Obyvatelia nášho regiónu si môžu jodid draselný vyzdvihnúť na mestskom alebo obecnom úrade.


Prevádzkovateľ jadrového zariadenia zabezpečuje profylaxiu pre obyvateľstvo v oblasti ohrozenia v okolí jadrového zariadenia. V oblasti ohrozenia okolo Jaslovských Bohuníc sa nachádza 220 obcí a miest Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Bratislavského kraja. "Jódovú profylaxiu v zmysle zákona o mierovom využívaní jadrovej energie prevádzkovateľ jadrového zariadenia (Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (Javys), a. s.) zabezpečuje na vlastné náklady.
Distribúciu preparátov jodidu draselného ďalej zabezpečuje štátna správa a samospráva. Obce starý „jód“ odovzdajú príslušnému obvodnému úradu a prevádzkovateľ jadrového zariadnia zabezpečí jeho ekologickú likvidáciu starého.
Nové profylaktiká budú vydávané do 14. 12. 2007. Výdaj v Novom Meste nad Váhom bude zabezpečený cez tieto výdajné miesta:
 
Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom (ul. Čsl. armády č. 1):
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok - od 08:00 do 12:00 a od 13:15 do 14:45
Streda - od 09:00 do 12:00 a od 13:15 do 16:30 
 
Klub dôchodcov (ul. 1. mája ):
Pondelok až piatok od 14:00 do 18:00
 
Technické služby mesta (ul. Klčové č. 34):
Pondelok až piatok od 08:00 do 15:00
Sobota - od 09:00 do 17:00
 
Pri odbere je potrebné predložiť občiansky preukaz a prevziať profylaktiká pre celú domácnosť.
- redakcia -
27.11.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet