ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Hradisko Zemianske Podhradie

Hradisko Zemianske Podhradie

Hradisko Zemianske Podhradie

Hradisko nad Zemianskym Podhradím obývali nositelia lužickej kultúry. Ide o sídlisko z neskorej doby bronzovej (1000 až 700 pred našim letopočtom). Nálezisko odhalilo opevnené hradisko chránené mohutným skalným hrebeňom zo severozápadnej strany a umelým násypom (valom) a priekopou z ostatných strán.


Hradisko má plochu takmer 13,5 ha. Priečnym valom je rozdelené na horné a dolné hradisko. Vstup do opevneného areálu bol cez 3 brány. Pri budovaní valu sa použili progresívne stavebné prvky: čelná drevená hradba a do systému komôr a roštov usporiadaná drevená konštrukcia, ktorá zomkýnala mohutný násyp. Val sa staval v dvoch časovo následných etapách. Z vnútornej zástavby sú najdôležitejšie pôdorysy obydlí, najčastejšie s rozmermi 5,5 x 4,3 metra.
Tento archeologický nález priniesol cenné poznatky o spôsobe výstavby fortifikácie i o živote dávnych obyvateľov osady. Bohatý nálezový inventár tvoria početné keramické a bronzové výrobky, doklady miestnej metalurgie bronzu a zvlášť poľnohospodárskej činnosti.
- redakcia -
02.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet