ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Španielsky premiér hovoril v EP o budúcnosti Európy

Španielsky premiér hovoril v EP o budúcnosti Európy

Španielsky premiér hovoril v EP o budúcnosti Európy

Europoslanci diskutovali 28. 11. 2007 za účasti španielskeho predsedu vlády Josého Luisa RODRÍGUEZA ZAPATERA o budúcnosti Európy. Ide o piatu zo série rozpráv s premiérmi krajín EÚ, ktoré Parlament zahájil po stretnutí s národnými parlamentmi v máji 2006 s cieľom reagovať na situáciu po zamietnutí európskej ústavy francúzskymi a holandskými občanmi. Na rozdiel od predošlých diskusií sa táto rozprava nezameriavala na ústavu, ale na novú reformnú zmluvu, ktorá má byť oficiálne podpísaná 13. decembra.


Španielsky premiér José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO vo svojom príspevku zdôraznil, že v globalizovanom svete môže uspieť len "silná a spolupracujúca Európa, založená na hodnotách a kultúrnom dedičstve európskych občanov", ktorá nebude preferovať rozštiepenosť odlišných národných záujmov pred spoločným postojom. "Potrebujeme spájať naše sily a obnoviť entuziazmus", uviedol.
Zdôraznil tiež nutnosť podporovať vedu a výskum, sociálnu dimenziu EÚ, solidaritu medzi všetkými členskými krajinami a spoločné aktivity zamerané na boj proti klimatickým zmenám. Okrem toho spomenul pozitívny prínos rozšírenia Schengenského priestoru, nutnosť zaoberať sa problematikou súvisiacou s imigráciou z tretích krajín "najmä potláčaním príčin nelegálnej imigrácie" a dôležitosť spoločného boja proti terorizmu. Prosperita Európskej únie sa podľa jeho slov "nemôže v žiadnom prípade rozvíjať bez spolupráce s východnými a južnými susedmi EÚ", a je preto podľa neho nutné "zapájať tieto krajiny do vzájomného dialógu".
Jaime MAYOR OREJA (EPP-ED, ES) za Skupinu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov uviedol, že jeho skupina víta výsledok lisabonského summitu, no dodal, že je namieste tiež zdôrazniť, že "ešte stále chýba impulz vytvoriť takú Úniu, akú potrebujú európski občania". Okrem toho dodal, že na rozdiel od toho, čo povedal španielsky predseda vlády, on je presvedčený, že EÚ sa nemá budovať či posilňovať uberaním národných právomocí, ale práve naopak.
Martin SCHULZ (PES, DE) zo  Socialistickej skupiny v Európskom parlamente v rámci svojho prejavu ocenil prejav španielskeho premiéra a naopak kritizoval politickú skupinu EPP-ED, za "prázdne lavice na pravej strane plenárnej miestnosti", ktoré sú podľa jeho slov výrazom nedostatočnej slušnosti. Poďakoval španielskemu predsedovi vlády za jeho politiky na národnej úrovni (napr. v oblasti presadzovania rovnosti príležitostí) a zdôraznil, že má v jeho snahách pokračovať, pretože "čo je dobré pre Španielsko, je dobré aj pre Európu".
Za Skupinu Aliancia liberálov a demokratov vystúpil Graham WATSON (ALDE, UK), ktorý uviedol, že Európska únia sa musí vzdať protekcionizmu a preto potrebuje politikov ako RODRÍGUEZ ZAPATERO, ktorí dokážu, že naozaj chcú spoločnú a spolupracujúcu Európu.
Brian CROWLEY (UEN, IE) za Skupinu Únie za Európu národov zdôraznil, že španielsky predseda vlády otvoril niektoré otázky týkajúce sa minulosti, hoci Únia sa podľa jeho slov musí naopak zamerať na budúcnosť. Poďakoval mu tiež za uznanie práce a prínosu EP.
Monica FRASSONI (Greens/EFA, IT) za Skupinu zelených/Európska slobodná aliancia ocenila prejav španielskeho predsedu vlády, jeho odhodlanie pri presadzovaní Charty základných práv, aj jeho slová o pozitívnych aspektoch imigrácie, no kritizovala, že sa málo venoval problematike klimatických zmien a že jeho krajina ešte neaplikovala smernicu o životnom prostredí.
Francis WURTZ (GUE/NGL, FR) z Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice povedal, že situácia v Európe nie je jednoduchá a poukázal na to, že občania strácajú dôveru v európsky sociálny model.
Graham BOOTH (IND/DEM, UK) za Skupinu Nezávislosť/demokracia položil španielskemu premiérovi otázku, prečo nechce dať španielskym občanom možnosť vyjadriť sa k novej reformnej zmluve v referende, keď sa v minulosti pozitívne vyslovili k návrhu Ústavnej zmluvy. "Prečo to nechcete zopakovať? Bojíte sa, že je to čosi príliš komplikované, aby sa k tomu mohli občania vyjadriť?", spýtal sa a dodal, že "pokiaľ európska elita nedovolí ľudu prejaviť sa, ľud si nájde iné spôsoby ako to urobiť".
Zo slovenských europoslancov vystúpila v tejto rozprave Irena BELOHORSKÁ (NA, SK), ktorá sa zamerala na posilnenie právomocí Európskeho parlamentu prostredníctvom novej reformnej zmluvy. "Európsky parlament sa stane spolu-legislátorom v 95 %-tnej väčšine Európskej legislatívy, bude teda rozhodovať o takmer dvojnásobnom množstve legislatívy v porovnaní s dnešným stavom", uviedla a dodala, že Parlament tiež získa právomoc voliť predsedu Európskej Komisie a predseda Európskej Rady bude EP poskytovať správy po každom rokovaní Rady.
"V roku 2009 bude teda Európsky parlament najsilnejším parlamentom od jeho prvého zasadnutia v roku 1968", uviedla a doplnila, že z tohto dôvodu bude potrebné zvýšiť účasť občanov vo voľbách do Európskeho parlamentu, naplánovaných na rok 2009.
"V posledných voľbách do EP bola volebná účasť najnižšia zo všetkých vôbec, volieb sa zúčastnilo len 47,3 % voličov, pričom zo Slovenska to bolo len okolo 11 %. Chcem teda apelovať na občanov Európskej únie, aby nezanedbali tento fakt, a aby sa v čo možno najvyššom počte zúčastnili volieb do nového Európskeho parlamentu, ktorý bude mať reálne možnosti prijímať legislatívu, ktorá bude v prospech európskych občanov", zdôraznila na záver.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
04.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet