ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Najkrajšie kalendáre Slovenska 2008

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2008

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2008

S blížiacim sa koncom roka prichádza čas aj na výmenu kalendárov, staré budú putovať do archívov a nové, na rok 2008, už tradične do Banskej Bystrice na súťaž, ktorá je jediná svojho druhu.


Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci s niektorými slovenskými knižnicami a múzeami už 15. rokov organizuje prestížnu súťaž slovenskej kalendárovej tvorby - Najkrajšie  kalendáre Slovenska. Kolekcia najkrajších kalendárov po ocenení porotcami, na výstave v Banskej Bystrici, v priebehu roka putuje po viacerých slovenských mestách. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň slovenských kalendárov, nielen komerčných ale aj kalendárov, ktoré pre svojich občanov vydávajú mestá, obce a regióny.
Organizátori pre kalendáre miest, obcí a regiónov pripravili osobitné kategórie. V roku 2008 vstupuje súťaž do svojho jubilejného 16. ročníka. V tomto ročníku organizátori pripravili niekoľko noviniek, vyhlásili celkom 14. kategórií v ktorých môžu súťažiť nástenné, plagátové, stolové, ale prvýkrát v histórii súťaže aj internetové  kalendáre.
Svoje diela môžu do súťaže prihlásiť vydavateľstvá, reklamné agentúry, tlačiarne, mestské  a obecné úrady, regionálne združenia, neziskové organizácie, firmy, ale aj autori kalendárov.
Kalendáre v počte troch výtlačkov treba poslať na adresu:
  • Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov
  • Lichardova 51
  • 976 13  Slovenská Ľupča.
Termín uzávierky 1. kola je do konca tohoto roku, uzávierka 2. kola je 31. januára 2008.  Prihlášky a podmienky súťaže  sú na špecializovanej stránke www.najkalendar.sk

- Ing. Vladimír Bárta - prezident súťaže -
05.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet