ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > PZP 2008

PZP 2008

PZP 2008

Spoločnosť Swissbrokers už uverejnila sadzby povinného zákonného poistenia automobilov. Aj tento rok má ambíciu ponúkať kvalitné poistenie za nízku cenu. PZP si môžete uzavrieť v kancelárii novomestského centra bývania na Ulici ČSL Armády oproti mestskému úradu.


Ak si u nás uzavriete Povinné Zmluvné Poistenie dostávate od spoločnosti centrumbývania.info s.r.o. poukážku na 10 % zľavu na objednávku z reštaurácie Čertova pivnica. Tešíme sa na Vašu návštevu ...

Objem/výkon a vek
do 120 kW a do 30 r.
do 120 kW a nad 30 r.nad 120 kW a do 30 r.nad 120 kW a nad 30 r.
do 1300 cm3
2.620,- Sk2.448,- Sk2.751,- Sk2.571,- Sk
od 1300 do 1400 cm33.437,- Sk3.213,- Sk3.609,- Sk3.373,- Sk
od 1400 do 1800 cm34.351,- Sk4.066,- Sk4.569,- Sk4.270,- Sk
od 1800 do 1900 cm34.556,- Sk4.258,- Sk4.783,- Sk4.470,- Sk
od 1900 do 2500 cm3 *
5.500,- Sk5.500,- Sk5.500,- Sk5.500,- Sk
nad 2500 cm3 **
7.500,- Sk
7.500,- Sk7.500,- Sk7.500,- Sk
  • * ceny sú platné do 8.12. 2007 pri ročnej platbe
  • ** ceny sú platné do 31.1. 2008 pri ročnej platbe
  • všetky ceny sú uvedené pri ročnej platbe na kalendárny rok
  • všetky ceny môžu byť nižšie o cca 15 % pri uzavretí poistenia na technický rok
- www.centrumbyvania.info -
06.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet