ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Rekonštrukcia Trenčianskeho hradu

Rekonštrukcia Trenčianskeho hradu

Rekonštrukcia Trenčianskeho hradu

Na Trenčianskom hrade sa stala v marci roku 2003 katastrofa. Zrútila sa tam časť hradného múru. O dva roky neskôr vypadla ďalšia časť vonkajšieho plášťa múru, no už nešlo o poškodenie takého rozsahu ako predtým. Kraj stále pripravuje projekty a žiadosti o dotácie z fondov a grantov. Zatiaľ však bezúspešne.


Momentálne je prioritou oprava bývalej hospodárskej budovy. Výskumy ukázali, že je najviac poškodenou časťou hradu a rekonštrukcia je naozaj nevyhnutná. Na jej opravu bolo vyčlenených 10 mil. Sk. V budúcnosti sa tu uvažuje o umiestnení expozície o dejinách hradu.
Po bývalej hospodárskej budove príde na rad oprava prístupového mostíku. Potom treba odstrániť havarijný stav na juhozápadných hradbách dolného hradu, budove kasární, na štvrtej bráne a na Ľudovítovom paláci s prístupovým schodiskom. Výška finančných prostriedkov na takúto rozsiahlu rekonštrukciu sa šplhá do veľmi vysokých čiastok, takže ide o dlhodobý plán. Potrebný je aj dôkladný výskum hradu, ale to už je skutočne hudba vzdialenejšej budúcnosti.

- redakcia -
07.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet