ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Živa

Živa

Živa

Najčastejšie sa označuje ako bohyňa životnej sily. Pôvod tohto božstva zatiaľ nie je známy. Niektorí bádatelia sa domnievajú, že je to pôvodne staroindické božstvo Šiva (u západných Slovanov v Polabí nazývaná Siva), ktoré je známe svojim vesmírnym tancom a životnou silou.


Životnú silu (v súčasnosti označovaná aj ako vesmírna príp. bioenergia) ovládali naši predkovia vedomým spôsobom. Dychové cvičenia staroslovanských kňazov speli k nahromadeniu tejto sily a jej vyladeniu. Živa sa využívala pri rozjímaní (meditácii), hospodárstve, samoliečbe a liečení.
Živin sviatok je na jar, keď sa všetko prebúdza a živa začína prúdiť rastlinami a živočíchmi. Ľudia ju uctievali hlavne v prvých jarných dňoch, aby im pôvodkyňa života dopriala dlhý a zdravý život. Živa bola u Slovanov veľmi ctená. Hovorievalo sa: „Koho Živa opúšťa, má už smrť na jazyku.“

- Šarmi -
08.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet