ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí

Evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí

Evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí

Klasicistický kostol v Zemianskom Podhradí je postavený na mieste bývalého močiara. Ako základy stavby poslúžili do močaristej pôdy zabíjané dubové pylóny. Má elipsovitý pôdorys a v celej strednej Európe sú takéto kostoly len dva (tu a v Nemecku). Má štvoro dverí, ktoré vedú na každú svetovú stranu a ani jedny nie sú hlavné.


Unikátny ranoempírový evanjelický kostol bol dostavaný v roku 1801 zásluhou rodiny Príleských. Má kruhovú dispozíciu so stĺporadím okolo celého obvodu. Je postavený v empírovom slohu. Okružná protestantská drevená empora, oltár a organ boli zhotovené súčasne so stavbou kostola. Dvojetážový klasicistický stĺpový oltár s mrežovanou ohradou a kazateľnicou má v strede obraz Krista a dvanásť apoštolov. Organ tiež klasicistický so stĺpovou organovou skriňou, má rovnaké členenie ako druhá etáž oltára. Mramorové maľovanie oltára, empory a organu je z roku 1868.
Stavba je unikátom tohoto druhu v strednej Európe. Jednopriestorový objekt s centrálnou kruhovou dispozíciou a vonkajšou okružnou stĺpovou arkádovou ochozou. Kopulu priestoru kryje ihlancová manzardová strecha. V podstreší je zvon z roku 1821. Kostol slúži svojmu účelu a prebiehajú v ňom bohoslužby dodnes.
Základy kostola boli položené v roku 1785, Projektantom a mecenášom stavby bola grófka Ester Príleská. Tá počas výstavby kostola pod hrozbou použitia strelnej zbrane prinútila kňaza, aby ju zosobášil s mužom jej srdca. Keď bol sobáš vyhlásený za neplatný, išla na osobnú audienciu k cisárovi Jozefovi II. Ten sobáš odobril. Bolo to aj vďaka tomu, že Ester si pred návštevou požičala dieťa, aby obmäkčila vladárovo srdce.
Táto zaujímavosť má aj vzťah k národnému dejateľovi Ľudovítovi Štúrovi. Pri stene kostola odvrátenej od hlavnej cesty uvidíte dlhý drevený rebrík vedúci na pôjd. Ten využíval Štúr ako skrýšu v čase, keď bol prenasledovaný cisárskym vojskom. A tiež ako miesto stretnutí s jeho osudovou láskou Adelou.
- redakcia -
09.12.2007

Fotogaléria

Evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet