ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Vyššie emisné kvóty pre SR

Vyššie emisné kvóty pre SR

Vyššie emisné kvóty pre SR

Európska komisia potvrdila, že Slovensko získa vyššie emisné kvóty. Oproti pôvodnému návrhu sa môže v SR vypustiť do ovzdušia o 1,8 milióna ton emisii CO2 ročne viac. Ide o zvýšenie o 5,5 %.


Slovenská republika vo februári zažalovala komisiu za to, že nám znížila kvótu z pôvodne plánovaných 41 mil. ton na 31 mil. ton. Počas mimosúdnej dohody Slovensko zľavilo zo svojich požiadaviek na polovicu, teda na 16 %. Rezort životného prostredia privítal rozhodnutie komisie, no verdikt 5,5 % považuje za nedostatočný.
Ministerstvo bude prerozdeľovať kvóty jednotlivým podnikom. Pre podniky je to veľká príležitosť, lebo ak im kvóty nestačia, musia ich nakupovať.

- redakcia -
08.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet