ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Vzájomné uznávanie rušňov a vlakov má urýchliť železničnú prepravu v EÚ

Vzájomné uznávanie rušňov a vlakov má urýchliť železničnú prepravu v EÚ

Vzájomné uznávanie rušňov a vlakov má urýchliť železničnú prepravu v EÚ

Poslanci v prvom čítaní podporili legislatívny návrh v oblasti železničnej prepravy, ktorého zámerom je ukončiť povinné výmeny lokomotív či personálu na hraniciach členských krajín, a zabezpečiť tak plynulú a rýchlu premávku v rámci EÚ. Na predošlom plenárnom zasadnutí schválil Parlament správu o právomociach Európskej železničnej agentúry.


Nová iniciatíva Európskej komisie o železniciach bola vypracovaná s cieľom uľahčiť voľnú premávku vlakov a vzájomné schvaľovanie rušňov na územní Európskej únie. V rámci platného regulačného rámca sa totiž zistili rozličné technické, procedurálne a politické prekážky vo vzájomnom schvaľovaní železničného vozového parku, ktoré sú cenovo nákladné tak pre železničné podniky, ako aj pre výrobcov a spôsobujú neodôvodnené čakania na hraniciach, spôsobené nutnosťou meniť lokomotívy či vlakový personál.
Problém súčasného legislatívneho rámca spočíva v tom, že železničný vozový park schválený v jednom členskom štáte nie je nevyhnutne uznávaný v inom členskom štáte a žiadna členská krajina nemôže sama rozhodnúť o tom, že povolenie na uvedenie do prevádzky, ktoré vydáva, bude platné na území ďalších členských krajín.
Legislatívny návrh podporený v pléne EP preto prináša nový postup certifikácie založený na zásade vzájomného uznávania koľajových vozidiel, ktorých uvedenie do prevádzky už jeden členský štát schválil. V praxi to znamená, že železničné vozidlo, ktoré dostalo povolenie na uvedenie do prevádzky v jednom členskom štáte, dostane po kontrole technických špecifikácií interoperability aj ďalšie povolenia v ostatných členských štátoch. Zohľadnia sa pritom všetky kontroly uskutočnené v prvom členskom štáte.
Navrhnuté úpravy súvisia tiež s návrhom novely nariadenia o Európskej železničnej agentúre (ERA), o ktorej poslanci hlasovali počas novembrového zasadnutia.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
12.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet