ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Benefičný koncert Nadácie Život

Benefičný koncert Nadácie Život

Benefičný koncert Nadácie Život

V nedeľu 9. decembra 2007 sa uskutočnil vo veľkej sále DK Javorina už tradičný Benefičný koncert Nadácie Život. Vo vianočne ladenom programe účinkovali žiaci materskej a základnej školy, ZUŠ a CVČ. Stalo sa už tradíciu, že na tomto koncerte sa oceňujú osobnosti mesta.


Tento rok to bola športovkyňa roka Lucia Krč-Turbová - kapitánka slovenskej reprezentácie basketbalistiek-kadetiek, ktoré na tohtoročných MS obsadili 6. miesto. Mesto nezabudlo ani na tých, ktorí svojim šľachetným činom zachránili desiatky životov - darcov krvi. Boli ocenení držitelia Kňazovického plakety - 100 násobní darcovia krvi: Ľubomír Bača, Tibor Lindtner, Ján Pavlovič, Jozef Valaštín, Milan Ilušák, Anton Kolár a Miroslav Vaško. Primátorka mesta Ing. Anna Halinárová poďakovala všetkým oceneným za ich mimoriadny čin a deťom a učiteľom za pripravený krásny kultúrny program.

Na tomto koncerte sa vyzberalo vo forme vstupného a mimoriadnych darov 14 390,- Sk, ktoré budú použité cez Nadáciu Život na podporu aktivít detí a mládeže v Starej Turej.
- Newsletter www.staratura.sk -
12.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet