ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Pokrytci v zastupiteľstve + diskusia

Pokrytci v zastupiteľstve + diskusia

Pokrytci v zastupiteľstve  +  diskusia

Utorok som sa rozhodol, že sa idem pozrieť na posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom. Zobral som aj kolegyňu, takže sme tam boli jediní dvaja občania – klasika na akú sme zvyknutí. Šťavu priebehu schôdze dávala iba dvojica opozičných poslancov zo SNS. Ak by tam neboli, asi by sa schvaľovalo bez pripomienok. Ale o inom som chcel písať.


Poslankyňa Cagalová navrhla vzdanie sa ročných odmien za „poslancovanie“. Ak rátame, že to je 1.200,- Sk / schôdza, tak išlo o sumu 8.400,- Sk na každého z 25 poslancov. Pani Cagalová zdôvodnila svoj krok tým, že občanom zastupiteľstvo zvýšilo poplatky, dane atď. Na každej schôdzi sa vraj hovorí, ako by mesto malo šetriť, tak nech idú poslanci príkladom, zaargumentovala vo svojom príspevku. K návrhu pani poslankyne sa pridala celá opozícia, teda poslanec Križan.
Ako dopadlo hlasovanie? Podobne ako si pamätám chúlostivé hlasovania z minulého volebného obdobia: 2 boli ZA, 0 bolo PROTI, zvyšok sa zdržal hlasovania. => poslanecký návrh neprešiel.
Tento článok nepíšem preto, že by som bol za vzdanie sa odmien. Práve naopak! Nie som za to, aby poslanec pracoval na svoje náklady a ešte to nedostal kompenzované odmenou. A už vôbec si nemyslím, že Novomešťania stoja za to, aby pre nich človek pracoval zadarmo. Veď oni nevedia ani raz za 4 roky zdvihnúť riť a ísť k voľbám. Motivácia zastupovať takéto obyvateľstvo bezplatne, by nebola na mieste.
Ale späť! Tieto riadky píšem ako vyjadrenie sklamania. Ak poslanci nechceli prísť o svoje odmeny, mali zdvihnúť ruku PROTI. Tak ako po minulé roky tu máme poslancov, ktorých by som nazval farizeji => oni neboli proti, oni neboli za, oni sa len zdržali, aby návrh neprešiel.
Čoho ste sa báli vážení poslanci? Obávali ste sa obhajoby svojho názoru? Ako chcete presadzovať naše názory, ak sa jednoznačne nevyjadríte ani pri svojom osobnom záujme? Mnoho z vás sa zdržiava pri akomkoľvek hlasovaní, tak načo ste sa tisli do tejto funkcie? Ako za nás rozhodujete, keď sa permanentne vyhýbate ZA i PROTI?

PS: Bol by som rád keby sa pod článkom rozbehla diskusia na túto tému. Najviac by som samozrejme uvítal názory od samotných poslancov. Prameň dá určite možnosť každému nielen príspevkom do diskusie ale aj článkom ako je tento.
- Šarmi -
13.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet