ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Oneskorenie rekonštrukcie križovatky

Oneskorenie rekonštrukcie križovatky

Oneskorenie rekonštrukcie križovatky

Kruhový objazd pri Považane sa podľa zmluvy začal stavať 13. 8. 2007. Podľa slov šéfa výstavby Nového Mesta nad Váhom, Ing. Dušana Macúcha, sa úplné dokončenie objazdu presunulo z 2. decembra na koniec roku 2007.


Novomešťanov najviac trápi oneskorenie prác. Výstavbu mal realizátor naplánovanú od augusta 2007. Svoj harmonogram nemohol dodržať. Dôvodom oneskorenia realizácie boli ME Oldtimer 2007, Novomestský jarmok 2007 a neplánovaná prekládka inžinierskych sietí. Teraz má svoje kapacity umiestnené na ďalších projektoch. Dokončenie môže byť ohrozené aj zimným počasím.
Projekt vyhotovilo LMS spol. s.r.o. na návrh Nového Mesta nad Váhom. Financovanie, ktoré zabezpečuje Nové Mesto nad Váhom, zatiaľ nebolo definitívne uzavreté. Na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odznela informácia, že jesenná prekládka sietí zvýšila náklady kruhového objazdu.
Niektoré nemenované zdroje sa sťažujú na určitý úsek tohto objazdu, ktorý nie je, práve v tom bode, dostatočne široký.
Podľa slov Ing. Dušana Macúcha kruhový objazd vyhovuje normám. Postavil sa na základe zlepšenia dopravnej situácie, ktorá tam predtým nebola dostatočne jednoznačná.

- Michaela Beňová -
14.12.2007

Fotogaléria

Oneskorenie rekonštrukcie križovatky


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet