ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > EP je za liberalizáciu dizajnu náhradných dielov automobilov

EP je za liberalizáciu dizajnu náhradných dielov automobilov

EP je za liberalizáciu dizajnu náhradných dielov automobilov

Poslanci schválili v prvom čítaní návrh smernice, ktorá má zrušiť ochranu dizajnu náhradných dielov v rámci priameho predaja spotrebiteľom. Táto legislatíva sa síce vzťahuje na náhradné diely rôznych produktov, najviac sa však týka automobilového priemyslu, ktorý sa jej prijatiu bráni. Parlament je spolu s Komisiou naopak presvedčený o jej pozitívnom prínose pre spotrebiteľov a na prispôsobenie sa novým pravidlám navrhuje päťročné prechodné obdobie.


Smernica má liberalizovať sekundárny trh s náhradnými dielmi (t.j. ich priamy predaj spotrebiteľom), nie primárny trh (predaj náhradných dielov výrobcom).  
Liberalizácia sa má pritom vzťahovať len na tie náhradné diely, ktoré sú určené "na obnovu pôvodného vzhľadu zložených výrobkov" (v prípade automobilov napr. nárazníky, spätné zrkadlá, svetlá, dvere, atď.), pričom za "zložený výrobok" sa považuje napr. motorové vozidlo, stroj, atď. Nebude sa teda týkať náhradných dielov určených na dekoratívne účely, ktoré menia celkový výzor daného produktu.
Vo väčšine členných štátov EÚ, vrátane Slovenska, existuje v súčasnej dobe právna ochrana dizajnu náhradných dielov, smernica preto po jej definitívnom schválení a následnom vstupe do platnosti prinesie zmenu platnej legislatívy. Umožniť má predovšetkým to, aby mohli byť s originálmi identické náhradné diely vyrábané rôznymi dodávateľmi, a to bez toho, aby sa tým porušovali právne predpisy o ochrane dizajnu. Spotrebiteľom by to podľa európskych inštitúcií prinieslo možnosť väčšieho výberu za nižšie ceny.
V tejto súvislosti poslanci EP žiadajú, aby boli spotrebitelia o pôvode náhradného dielu informovaní, a to použitým nezmazateľnej značky (napr. ochrannej známky, obchodného názvu) alebo iným vhodným spôsobom, čo im umožní vyberať si medzi konkurenčnými náhradnými dielmi na základe informácii o daných produktoch.
S cieľom poskytnúť členským krajinám dostatok času na prispôsobenie sa novým pravidlám, Európsky parlament navrhuje, aby im bolo pred plnou liberalizáciou trhu poskytnuté päťročné prechodné obdobie.
Podľa údajov  Európskej komisie existuje právna úprava dizajnu náhradných dielov v Nemecku, Rakúsku, na Cypre, v Českej republike, Dánsku, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Litve, na Malte, v Poľsku, Portugalsku, na Slovensku, v Slovinsku a vo Švédsku.
Medzi krajiny, ktoré naopak pri opravách či výmenách povoľujú voľné použitie náhradných dielov, sa radí Belgicko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Španielsko a Veľká Británia. Grécko zaručuje právnu ochranu vzorov po dobu piatich rokov.
Smernica teraz poputuje do Rady, kde o nej budú rozhodovať príslušní ministri členských krajín.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
17.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet